دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-182 
مطالعه اثربخشی مستند روایت ‏فتح بر التزام دینی مخاطبان نوجوان

صفحه 65-88

عبدالله حمیدزاده؛ احمد الستی؛ ایمان زکریایی کرمانی؛ فاطمه احمدی