مولفه ها و راهکارهای تمدن نوین اسلامی در اندیشه های امام خمینی(س) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

تمدن اسلامی درواقع بیان‌کننده فرهنگ، تاریخ، سنن و باورهای دینی مسلمین می‌باشد که ریشه در تعالیم قرآنی و توحیدی دارد. . بطور کلی این تمدن طی پانزده قرن با افت و خیزهایی مواجه بوده است که در شکوفایی مجدد آن، انقلاب اسلامی ایران و بنیانگذاری یک نظام اسلامی جایگاهی ارزشمند و تعیین‌کننده‌ای داشته است. از طرفی دیدگاه ها و نظرات ارزشمند امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) یک خلاء تئوریک چندقرنه را در تمدن اسلامی پر کرده و شخصیت و برجستگی تازه‌ای به «تمدن اسلامی» بخشیده است. این تمدن نوین اسلامی از دیدگاه ایشان دارای مولفه و شاخص هایی همچون بینش توحیدی، کرامت انسانی، علم و معرفت، عدالت گستری، آزادی، استقامت و پایداری، استقلال سبک زندگی و عزت می باشد ؛ همچنین راهکارهای دستیابی به آن عبارتند از ایمان، پرهیز از سطحی نگری ، بازگشت به اسلام، استفاده بهینه از ظرفیت نخبگان و دانشمندان، تحول در علوم انسانی، پرهیز از غرب گرایی، تلاش حاکمیت، خودباوری، داشتن نگاه قرا ملی و فرامرزی بررسی گذشته تمدن اسلامی ، داشتن جهان بینی کامل و تحول نگاه به علم، شناسایی مولفه های تمدن رقیب، داشتن فقه پویا . در حقیقت این موارد می تواند جامعه را به جاده ی اندیشه و اندیشه ورزی در فائق آمدن بر مشکلات سیاسی عصر جدید یاری و زمینه ی ایجاد تعالی تمدن نوین اسلامی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elements and Approaches of Modern Islamic Civilization in Imam Khomeini´s and Iranian Supreme Leader´s Thoughts

نویسنده [English]

  • Ebrahim Yaghouti
Assistant Professor of Islamic Jurisprudence and the Principles of Islamic Law, Islamic Law School, Faculty of Literature and Humanities, Tehran University, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Islamic civilization, in fact, is the expressive of culture, history, traditions of the Muslims root of which is in the Quran´s and monotheistic teachings. In general, this civilization has had ups and downs in whose new prosperity the Islamic revolution of Iran and foundation of an Islamic system have had a valuable and determining position. Moreover, valuable opinions and views by Imam Khomeini (peace be upon him) and the supreme leader of Iran (may Allah grant him long life) have removed a multi-century theoretical gap in Islamic civilization giving a new nature and prominence to it. From their point of view, this modern Islamic civilization has elements and indices such as monotheistic vision, human dignity, science and knowledge, development of justice, freedom, perseverance, independence, life style and honor; also approaches to achieve it includes faith, avoiding superficiality, returning to Islam, optimum use of the elite´s and scientists´ capabilities, evolution in humanities, avoiding Occidentalism, government endeavors, self-confidence, adopting a transnational and cross-border point of view, studying the history of Islamic civilization, following a perfect ideology and an evolutionary point of view to science, identifying the rival civilizations, having a dynamic jurisprudence. In fact, these elements can direct a society towards thought and thoughtfulness to remove political problems in the new era and provide a ground for development of modern Islamic civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civilization
  • pillars of civilization
  • Islamic civilization
  • Indices of Islamic civilization