بایسته های مهندسی فرهنگ در جامعه از منظر قرآن با تاکید بر نقش فرهنگ ایثار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 دانشگاه علوم و معارف علوم قرآنی آمل

3 دانشگاه فرهنگیان

چکیده

یکی از عوامل مهم و بسیار تأثیرگذار در مهندسی فرهنگی کشور، روشن سازی جایگاه دین در مهندسی فرهنگی است. تعیین معنای دین و فرهنگ، قلمرو دین و فرهنگ و خاستگاه این دو از مهمترین مباحثی است که به کشف رابطه دین و فرهنگ کمک می کند در عصر حاضر با تحولات و پیشرفت های صورت گرفته اندیشمندان و جامعه شناسان در تمام جوامع بشری این نیاز را احساس کرده اند که فرهنگ فردی و اجتماعی مانند سایر علوم نیاز به برنامه ریزی و مهندسی دارد. زندگی اجتماعی و توجّه به روح جامعه و ترویج فرهنگ ایثار یکی از اساسی‌ترین تعلیمات قرآن است. هدف از این پژوهش بایسته های مهندسی فرهنگ در جامعه از منظر قرآن و روایات با تاکید بر فرهنگ ایثار است. پژوهش حاضر به روش توصیفی نگارش شده و اطلاعات آن به روش کتابخانه گردآوری شده است و یکی از نتایج این مقاله این است که برای داشتن جامعه قرآنی با فرهنگ ایثار باید فرهنگ به صورت کاملا مهندسی شده توسط دولت برنامه ریزی گردد و با اجرای برنامه های مدون موجب سرلوحه قرار گرفتن آموزه های قرآن و سنت در زمینه ایثار در تمامی زندگی و امور اجتماعی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The requirements of cultural engineering in society from the perspective of the Qur'an with emphasis on the role of the culture of self-sacrifice

نویسندگان [English]

  • shahrokh salarian 1
  • Seyyed Abdollah Esfahani 2
  • mohamad shafigh aski 3
1 University of Qom
2 Quranic University of Science and Education Amol
3 farhangian University
چکیده [English]

One of the most important and very influential factors in cultural engineering of the country is clarifying the position of religion in cultural engineering. Determining the meaning of religion and culture, the realm of religion and culture and the origin of these two are the most important discussions that help to discover the relationship of religion and culture in the present day with the developments and developments of thinkers and sociologists in all human societies. They have realized that individual and social culture, like other sciences, needs planning and engineering. Social life and paying attention to the spirit of the community and promoting the culture of self-sacrifice is one of the most basic teachings of the Qur'an. The purpose of this study is to examine the cultural engineering needs of society in terms of Qur'an and narrations with an emphasis on the culture of self-sacrifice. The present study is a descriptive one and its data are collected through library method. Make the sacraments of the Qur'an and Sunnah the focus of all life and social affairs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • self-sacrifice
  • culture
  • Quran
  • cultural engineering