مقاله پژوهشی
خرده‌فرهنگ رزمندگان جمهوری اسلامی ایران در جنگ هشت‌ساله

کیومرث مولادوست؛ سیدسعید آقایی

دوره 2، شماره 2 ، دی 1400، صفحه 9-46

چکیده
  خرده‌فرهنگ‌ها موجب شناخت پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی می‌شوند. جبهه و دوران هشت‌ساله جنگ، از فرهنگ و خرده‌فرهنگ‌های مربوط به خود برخوردار بود که واکاوی این حوزه اهمیت فراوانی در به یادسپاری نسل جوان دارد. مطالعه حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ماهیت داده‌ها کیفی است که به روش توصیفی گردآوری شده است. هدف از این پژوهش، بررسی خرده‌فرهنگ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل مؤلفه‌های معنویت و اخلاق در وصیت‌نامه شهدای فرهنگی استان ایلام مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

مهدی میرزایی

دوره 2، شماره 2 ، دی 1400، صفحه 47-72

چکیده
  تأکید مقام معظم رهبری (مدظله‌اعالی)، بر معنویت و اخلاق به‌عنوان سرفصل دوم، از سرفصل‌های هفتگانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، از اهمیت پرداختن به این موضوع و تحلیل مؤلفه‌های آن، از جنبه‌های گوناگون صحه گذاشته است. هدف پژوهش، بررسی تحلیل مؤلفه‌های معنویت و اخلاق در محتوای وصیت‌نامه شهدای معلم استان ایلام از حیث انطباق با بیانیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
زنان، ایثار و شهادت در دوره معاصر

کیوان شعبانی مقدم؛ سارا نژادی؛ فرزانه زین العابدینی؛ معصومه حسن زاده تبریزی

دوره 2، شماره 2 ، دی 1400، صفحه 73-90

چکیده
  فعالیت زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی، از صدر اسلام تاکنون از واقعیت‌های غیرقابل‌انکار تاریخ اسلام و ایران است. هرچند اسلام با حضور زنان در جنگ‌ها به‌عنوان رزمنده مخالف است، اما در مواردی که این اقدام به‌منظور دفاع از جان خویش یا دفاع از وجود مبارک پیامبر (ص) انجام‌شده، مخالفتی ابراز نشده است. از همان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جایگاه قدرت نرم در بسترهای غافلگیری راهبردی جمهوری اسلامی ایران

محمد پورقربان؛ رقیه مهری؛ حمیدرضا تبشیری

دوره 2، شماره 2 ، دی 1400، صفحه 91-109

چکیده
  تأمین و تضمین امنیت در فضای بروز و ظهور تهدیدهای گوناگون در نظام امنیت متحول شده جهانی، اولویتی مهم برای تمامی دولت‌ها است. در چنین فضایی، جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نظامی ضدسلطه در معرض تهدیدهای متعارف و غیرمتعارف گوناگون از سوی کنشگران منطقه‌ای و غیرمنطقه‌ای است، تهدیدهایی که درک درست آن‌ها از اهمیتی غیرقابل‌انکار برای دستگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی واژه حب در اصول کافی و صحیح بخاری

منیژه آغاز؛ تهمینه پارسایی

دوره 2، شماره 2 ، دی 1400، صفحه 111-132

چکیده
  اصول کافی و صحیح بخاری از منابع معتبر روایی شیعه و اهل سنت است که پیروان این دو مذهب در بسیاری از اصول و فروع دین اسلام، به این دو کتاب استناد می‌کنند. از آموزه‌های مهمی که در این دو کتاب، روایاتی دربارۀ آن ذکرشده و ابوابی به آن اختصاص داده‌شده، محبت است. این پژوهش به تحلیل محتوای واژۀ حب و مشتقات آن در این دو کتاب پرداخته است. واژه‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جایگاه کشور عراق در جبهه مقاومت

فائز جلیل طهماسبی؛ سید سجاد حسینی؛ الهام احمدی

دوره 2، شماره 2 ، دی 1400، صفحه 133-153

چکیده
  مقاله حاضر با رویکرد تلفیقی (توصیفی ـ تاریخی و رئالیسم تدافعی) به بررسی جایگاه کشور عراق در جبهه مقاومت می‌پردازد و سعی دارد با تأکید بر ویژگی‌ها و شاخصه‌های مهم کشور عراق جایگاه مهم این کشور را در اتخاذ سیاست و خط‌مشی تصمیم‌گیرندگان امر به اثبات برساند. این نوشته اذعان می‌دارد که عراق به دلیل موقعیت خاص ژئوپلیتیکی ذخایر نفت و گاز ...  بیشتر