تحلیل مؤلفه‌های معنویت و اخلاق در وصیت‌نامه شهدای فرهنگی استان ایلام مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی (برنامه‌ریزی آموزشی) دانشگاه تهران

چکیده

تأکید مقام معظم رهبری (مدظله‌اعالی)، بر معنویت و اخلاق به‌عنوان سرفصل دوم، از سرفصل‌های هفتگانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، از اهمیت پرداختن به این موضوع و تحلیل مؤلفه‌های آن، از جنبه‌های گوناگون صحه گذاشته است. هدف پژوهش، بررسی تحلیل مؤلفه‌های معنویت و اخلاق در محتوای وصیت‌نامه شهدای معلم استان ایلام از حیث انطباق با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. روش پژوهش، کمی و از نوع تحلیل محتوا است که در طبقه تحلیل محتوا از نوع مقوله‌ای قرار دارد. واحد تحلیل از نوع، بررسی اسناد و مدارک یعنی تحلیل وصیت‌نامه شهدای فرهنگی از حیث واحدهای اندازه‌گیری (مؤلفه‌های معنویت و اخلاق) مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. برای گردآوری اطلاعات، به علت حجم کم جامعه پژوهشی (۵۵ وصیت‌نامه)، کل جامعه به شکل سرشماری به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و تمامی وصیت‌نامه‌ها موردبررسی و تحلیل قرار گرفتند. ابزارهای اندازه‌گیری فرم فیش‌برداری و چک‌لیست تحلیل محتوا، با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی هستند. در پایان مشخص شد که به ترتیب مؤلفه‌های: ایمان و توکل به خدا (۴۸)، اخلاص (۳۷)، مقابله با استحاله و دگرگونی فرهنگی و اخلاقی در جامعه توسط دشمنان (۳۱)، ایثار و فداکاری (۲۹)، صبر و شکیبایی (۲۸)، خودسازی معنوی و اخلاقی (۲۳)، همدلی و اتحاد (۲۲)، ظلم و استکبارستیزی (۲۱)، خیرخواهی (۲۰)، حفظ و اشاعه روحیه انقلابی (۱۹)، شجاعت و دلاوری (۱۸)، عزت و اقتدار ملی (۱۴)، خودباوری و اعتمادبه‌نفس (۱۳)، وفاداری و استقامت (۱۲) و درنهایت جوانمردی (۱۱) مورد، بیشترین تأکید را برحسب فراوانی، در وصیت‌نامه شهدای فرهنگی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Components of Spirituality and Ethics in the testamentsof the Cultural Martyrs of Ilam Province based on the Statement of the Second Step of the Islamic Revolution

نویسنده [English]

  • mehdi mirzaei
ehdi Mirzaei: M.A. in Educational Sciences (Educational Planing) University of Tehran.
چکیده [English]

The emphasis of the Supreme Leader on spirituality and ethics as the second chapter of the seven chapters of the statement of the second step of the Islamic Revolution, the importance of addressing this issue and analyzing its components, has been confirmed in various aspects. The purpose of this study was to investigate the analysis of the components of spirituality and ethics in the content of the testaments of the teacher martyrs of Ilam province in terms of compliance with the declaration of the second step of the Islamic Revolution. The research method is quantitative and of the type of content analysis, which is in the category of content analysis of the category type. The unit of analysis is the study of documents, i.e. the analysis of the wills of cultural martyrs in terms of units of measurement (components of spirituality and ethics) based on the statement of the second step of the Islamic Revolution. To collect information, due to the small size of the research community (55 testaments), the whole community was selected as a sample by census and all testaments were examined and analyzed one by one. The forms of measuring the presentation form and the list of content analysis lists are described using statistical indicators. at the end, it was found that the components: faith and trust in God (48), morality (37), coping with cultural and moral transformation in society by enemies (31), self-sacrifice (29), patience, respectively (28), spiritual and moral self-construction (23), empathy and unity (22), oppression and anti-arrogance (21), benevolence (20), preservation and dissemination of revolutionary spirit (19), courage and bravery (18), dignity and National authority (14), self-confidence and self-confidence (13), loyalty and perseverance (12) and finally chivalry (11), were the most important emphases in terms of frequency, in the testaments of cultural martyrs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statement of the second step of the Islamic Revolution
  • Spirituality and ethics
  • Content analysis
  • Testaments of the martyrs
منابع و مأخذ
 
 اخوان ارمکی، عباسقلی (۱۳۹۰). بازخوانی وصیت‌نامه شهدا راهکاری برای تقویت فرهنگ ایثار و شهادت، همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت.
آقایی، امیرحسین (۱۳۹۰). تحلیل ساختاری و محتوایی وصیت‌نامه‌های شهدای دفاع مقدس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.
امام خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۹۹). بیانیه گام دوم انقلاب برای ملت ایران، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای.                                       
                 Http: //Farsi.Khamenei.Ir/ Message-Content? Id=41673
ایزدی، محمدعلی (۱۳۹۹). الزامات و بایسته‌های سبک زندگی در فرایند تحقق تمدن نوین اسلامی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای با تکیه‌بر بیانیه گام دوم انقلاب، کنفرانس ملی مؤلفه‌های تمدن ساز در بیانیه گام دوم انقلاب.
باقری دولت‌آبادی، علی و جواد شاکریان (۱۳۹۸). «انگیزه شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد برای حضور در جبهه‌ها: تحلیل محتوای وصیت‌نامه شهدا»، فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس، شماره ۱: ۹۳-۷۱.
 بانکی‌پورفرد، امیرحسین و احمد قماشچی (۱۳۸۰). تعلیم‌وتربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری، تهران: انتشارات تربیت اسلامی.
 برغمدی، زهرا (۱۳۹۸). بسترها و مؤلفه‌های تمدن اسلامی، همایش ملی جُستارهای پژوهشی با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب.
ترک‌زاده، جعفر و الهام راضی (۱۳۹۶). «تأملی بر معنویت محیط کاری از منظر رویکرد اسلامی و غربی: کاربرد در رفتار سازمانی»، دوفصلنامه علمی ـ تخصصی اسلام و مدیریت، شماره ۱۱: ۲۶- ۱.
 حسن بن محمد نیشابوری، نظام‌الدین (1397). ترجمه قرآن کریم، تحقیق و تصحیح؛ محمد دزفولی، انتشارات مجلس شورای اسلامی، موزه و مرکز اسناد.
 حسینی، سیدسعید و اژدر شمخانی (۱۳۹۰). بررسی اندیشه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در وصیت‌نامه‌های شهدا، همایش ملی ایثار و شهادت استان همدان.
 خسروی زارگز، مسلم و سمیه بخشی (۱۳۹۶). «انگیزه سنجی رزمندگان اسلام برای حضور در دفاع مقدس؛ بررسی محتوای وصیت‌نامه‌های شهدا»، مجله پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، شماره ۱۵، ۲۸-۱.
خوشدونی، مهدی (۱۳۹۸). «معنویت در بیانیه گام دوم انقلاب و ماهیت آن»، مجله پیام، شماره ۱۳۳، ۴۳- ۲۷.
 راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۱۶ ه.ق). مفردات الفاظ القرآن، ترجمه حسین خداپرست (۱۳۹۹)، چاپ هفتم، انتشارات نوید اسلام.
 ربیعی، علی و امیرحسین تمنایی (۱۳۹۲). «تحلیل گفتمان وصیت‌نامۀ شهدای جنگ تحمیلی»، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی دانشگاه تهران، شماره ۲ : ۱۸۶- ۱۶۱.
 زوری، ریحانه و مریم شعبان‌نژاد (۱۳۹۴). تحلیل گفتمان وصیت‌نامه‌های شهیدان، دهمین همایش بین‌المللی ترویج زبان و ادب فارسی، انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران.
سلیمانی، محمد (۱۳۹۹). درآمدی بر پیش‌شرط‌های تحقق معنویت مورد انتظار در بیانیه گام دوم انقلاب، کنفرانس ملی مؤلفه‌های تمدن ساز در بیانیه گام دوم انقلاب.
شاکرنژاد، احمد (۱۳۹۸). تحلیل گونه‌های معنویت‌گرایی بر اساس بیانات رهبر انقلاب، خبرگزاری جوان آنلاین، کد خبر ۹۷۹۴۹۵.
 صدیق اورعی، غلامرضا و احمدرضا اصغرپور ماسوله (۱۳۹۸). «بررسی ساختار ایدئولوژی انقلاب اسلامی در دهه اول انقلاب با تحلیل محتوای وصایای شهدای جنگ ایران و عراق»، دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد،  شماره 1: ۲۶-۱.
 طالعی اردکانی، محمد (۱۳۹۷). «اخلاق اجتماعی»، فصلنامه علمی ـ  تخصصی اسلام‌پژوهان، شماره 7: ۱۰۷- ۸۲.
عابدینی، علی و همکاران (۱۳۹۸). «طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی بر اساس وصایای فرماندهان شهید دفاع مقدس»، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره ۳۳: ۱۱۲- ۸۹.
 عابدی کوشالشاه، غلامرضا و همکاران (۱۳۹۹). «واکاوی کیفی مفاهیم سیاسی- اجتماعی وصایای شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم استان تهران»، فصلنامه امنیت ملی، شماره ۳۸: ۱۳۹-۱۲۱.
 عبدی، فریدون (۱۳۹۵). تحلیلی بر وصیت‌نامه شهدای دفاع مقدس به‌عنوان مهم‌ترین ارزش فرازمانی و فرامکانی جهت دهنده پیشرفت، نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت.
 فراهانی، حجت‌اله (۱۳۸۹). تحلیل محتوای وصیت‌نامه شهدا بر اساس تأکید بر نیایش (نماز، ذکر، دعا و قرآن) و پیامدهای شخصیتی، فرهنگی و سیاسی- اجتماعی، طرح دفتر مطالعات و تحقیقات معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران.
 فروغ‌زاده، سیمین و سحر سلطانی (۱۳۹۷). «تحلیل محتوای وصیت‌نامه‌های شهدا (با تأکید بر مفاهیم الگو و توسل به ائمه)»، دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، شماره ۱۷: ۹۸- ۷۲.
 کیانی، معصومه و همکاران (۱۳۹۴). «مفهوم شناسی معنویت از دیدگاه اندیشمندان تربیتی غربی و مسلمان»، فصلنامه اسلام و پژوهش‌های تربیتی، شماره ۲: ۱۱۸- ۹۷.
 لباف، فریبا (۱۳۹۸). «شناسایی فضایل اخلاق حرفه‌ای پلیس و ریشه‌های آن از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا»، فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی، شماره ۱: ۸۲- ۵۹.
 مطهری، مرتضی (۱۳۸۸). مجموعه آثار (ویرایش جدید)، تهران: انتشارات صدرا.
مقیمی فیروزآبادی، معصومه (۱۳۹۷). «بررسی مؤلفه‌های سبک زندگی شهدای مدافع حرم (مطالعه موردی: وصیت‌نامه ۷۲ تن از شهدای حرم)»، فصلنامه پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، شماره ۳: ۱۳۷- ۱۱۱.
 نادری، مهدی و شهره پیرانی (۱۳۹۹). «راهبردهای پیشرو در پسا جهل سالگی انقلاب اسلامی (تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی)»، مجله دانش سیاسی، شماره ۱: ۳۲۸- ۳۰۵.
نظری، محمود و همکاران (۱۳۹۸). «کشف مبانی فلسفی آموزه‌های تربیتی وصیت‌نامه شهدای دانشجوی دوران دفاع مقدس»، مجله پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، شماره ۴۴: ۱۳۷- ۱۱۱.
Blanchi, K (2018). How Hezbollah Uses Dreams To Inspire Jihad And Sanctify Martyrdom, Perspectives on Terrorism, Volume 12, Issue 3, PP: 67- 73.
Blanchi, K (2018), Leters From Home: Hezbollah Mothers And The Culture Of Martyrdom, Combating Terrorism Center At West Point Magzine, Volume 11, Issue 2,PP: 20- 24.
Golz, O (2019). Martyrdom and Masculinity in Warring Iran: Karbala Paradigm the Heroic, And the Personal Dimensions of War, Behemoth A Journal on Civilization, Volume 12, Issue No.1, PP: 35- 51.
Meir, H (2014), Martyrdom in Modern Islam: Piety, Power, and Politics, Cambridge University Press.
Rolston, B (2020). When Everywhere Is Karbala: Murals, Martyrdom And Propaganda In Iran, Memory Studies, Volume.13, No.1, PP: 3- 23.
Waters, G (2020). The Uncounted: Life after War for Syria's Living Martyrs, Atlantic, WED, Council JAN 29.