کلیدواژه‌ها = شهادت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عملکرد صداوسیما در خصوص انعکاس منزلت اجتماعی خانوادۀ شهدای نزاجا

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 9-42

هادی محمدی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی


2. جایگاه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (از منظر قرآن و روایات)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 85-104

فخری قدمی کارمزدی