جایگاه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (از منظر قرآن و روایات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

 اسلام درعین‌حال که دین صلح و مدارا است، دین قوّت و قدرت و جهاد نیز هست و به‌هیچ‌وجه اجازة تسلط کفار و مشرکان و ظالمان را بر مسلمانان نمی­دهد و با هرگونه ستم­پذیری و ذلّت، مخالف است. ازاین‌رو، واژه­ها و مفاهیم جهاد، ایثار و شهادت در اسلام، قداست و ارزش و جایگاه خاصّی دارند. در اسلام، شهادت، مرگ سرخ مبتنی بر شناخت و آگاهی و بر مبنای آزادی و اختیار در مبارزه علیه موانع تکامل و خطوط انحرافی و طاغوتی است که مجاهد با همة منطق و شعور و بیداری خود انتخاب می­کند و شهید که جان خود را در راه خدا و ارزش­های متعالی و انسانی ایثار می­نماید، فردی است پیوسته و باقی به حق و متنعّم از نعمات الهی (أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ). هدف از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ضمن فروزان نگه‌داشتن این چراغ رهایی­بخش، برای هر زمانی است که دشمن آهنگ نابودی دین و ایمان و تعرض به میهن و ناموس نماید. لازمة داشتن چنین رویه­ای، گسترش سیره و روش زندگی نجات­بخش شهیدان و ایثارگران در جامعه است. در این مقاله پس از پژوهش در پیشینة تحقیق و بیان فرهنگ ایثار و شهادت در قرآن و سنت، به ارائه شیوة ترویج فرهنگ شهادت و کاهش موانع آن پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها