سخن مدیر مسئول:

در تاریخ کشور عزیزمان ایران اسلامی وقایع زیادی به ثبت رسیده است که همه بیانگر فرهنگ غنی و ارزشمند مردم این مرز و بوم است. اما در ارزش‌های فرهنگی، بارزترین و موثرترین پارامتر روحیه مقاومت، ایستادگی، ایثار و شهادت طلبی است که همیشه تاریخ به عنوان قدرت بازدارندگی برای استعمارگران در تنظیم معادلات جهانی، طمع ورزی و تهاجم مورد توجه بوده است. بنابراین، شناخت علمی مولفه‌ها، تقویت، ترویج و تعمیق این ارزش‌های والای فرهنگی به صورت اصولی و به طور مستقیم در اقتدار، عزتمندی و استقلال کشور تاثیر دارد و این نشریه علمی در صدد است با تبیین مفاهیم علمی به عنوان درگاهی برای جمع‌آوری و انتشار اندیشه‌ها و پژوهش‌های علمی در این راستا ایفای نقش نماید و فرهنگ غنی ایثار و شهادت را به یاد شهیدان و امام شهیدان بسط و گسترش دهد. ان­شاءالله

اهداف:

1. تبیین مفاهیم علمی ایثار و شهادت؛

2. بررسی همه جانبه مقوله ایثار و شهادت و رصد راهکارهای علی برای بهره‌برداری در بخش‌های عملیاتی و اجرایی دستگاه‌ها و سازمان‌های خدمت‌رسان به فرهنگ ایثار و شهادت؛

3. بسترسازی علمی برای استفاده حداکثری از مقوله ایثار و شهادت در توسعة فرهنگی، اجتماعی،‌ سیاسی و اقتصاد کشور؛

4. بررسی تأثیر روحیة ایثار و مقاومت بر بهداشت روانی جامعه.

******************************************************************** 

«این نشریه، سرقت علمی و ادبی را با استفاده از نرم‌افزارهای مشابه‌یاب، بررسی و با آن مقابله می‌کند»

 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 1-207 

3. مطالعه اثربخشی مستند روایت ‏فتح بر التزام دینی مخاطبان نوجوان

صفحه 65-88

عبدالله حمیدزاده؛ احمد الستی؛ ایمان زکریایی کرمانی؛ فاطمه احمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
بنیاد شهید

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2676-6477
شاپا الکترونیکی
2676-6485