دلایل حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت‌های مظلوم جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

در طول تاریخ بشر همیشه ستمکاران و ‌ستم دیدگانی بوده و هستند و در تعالیم الهی پیامبران (علیهم‌السلام)، امر به کمک و حمایت از مظلوم و مقابله با ظالم و ستمگر و طاغوت به عنوان اصل اساسی حرکت دعوت پیامبران (علیهم‌السلام) شناخته شده است. ضرب المثل چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است یا به ما چه ربطی دارد و امثال آن از اعتبار لازم برخوردار نبوده؛ بلکه احادیث اسلامی، بنی آدم را همه اعضای یک پیکر می‌داند. پژوهش پیش‌رو با بازخوانی برخی از آیات و روایات، همچون آیه اذن به جهاد برای مظلومان و قاعده فقهی تعظیم شعائر و نفی سبیل و حدیث مشهور وجوب اهتمام به امور دیگران، درصدد اثبات این معنا است که حمایت و دفاع جمهوری اسلامی ایران از ملت‌های مظلوم دنیا و ازجمله کشورهای اسلامیِ مورد تجاوز و ستم مستکبران و تروریست‌ها قرار گرفته، از چه پشتوانه‌های فقهی و شرعی، برخوردار است. است

کلیدواژه‌ها