اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رحیم نریمانی

ارتباطات مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید

r.narimany.94gmail.com

سردبیر

احمدعلی قانع

فقه و اصول دانشیار دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

4ghanegmail.com

اعضای هیات تحریریه

عباس اسدی

علوم ارتباطات دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

aliabbas1356yahoo.com

علی رجب‌زاده

پژوهش،‌هنر و سینما دانشیار پژوهشی هنر و سیمنا دانشگاه صداو سیما

ali_tahmasebihotmail.com

رحمان سعیدی

علوم ارتباطات دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

س
rsaeedi-77apyahoo.com

محمد سلطانی‌فر

علوم ارتباطات دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

m.soltanifaryahoo.com

ستار عودی

فرهنگ و تمدن دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی

sattar_oudiyahoo.com

احمدعلی قانع

دانشیار دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

4ghanegmail.com

علی‌اصغر کیا

علوم ارتباطات استادتمام دانشگاه علامه طباطبایی

keyaatu.ac.ir

امیدعلی مسعودی

علوم ارتباطات دانشیار دانشگاه سوره

oamasoodiyahoo.com