نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی وابسته دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت (نویسنده مسئول) Ahmad.hedayatpanha@gmail.com

2 اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان atharhedayatpanah@gmail.com

3 مدرس دانشکده فنی و حرفه‌ای ولی‌عصر (عج) تهران m.hedayatpanah.86@gmail.com

چکیده

 هدف اصلی این مقاله، پیام‌های شهیدان درباره حجاب با واکاوی از وصیت‌نامه‌هایشان است. نمونه آماری شامل 878 وصیت‌نامه شهیدان است که در دو مرحله مهر و آذر 1402 از منابع معتبر استخراج شد که عمدتاً از استان‌های اصفهان، گیلان، مازندران، تهران، قم، هرمزگان بود. کلیه مطالب و محتوای وصیت‌نامه‌های شهیدان به صورت تحلیل عملگرایانه و معنایی مورد شمارش قرار گرفت. درمجموع بعد از غربالگری و با عنایت به فراوانی واژگان کلیدی، 50 واژه که مربوط به حجاب بود استخراج و شمارش شد. اشتراک واژگان در وصیت‌نامه‌های شهیدان درباره حجاب و مضامین مربوط 6/76درصد بود. به‌طور متوسط در هر وصیت‌نامه 24/3 پیام‌ها مستقیماً با واحد حجاب و 36/2 واژگان با مضمون حجاب بود. به عبارتی، 9/57درصد از فراوانی‌های پیام‌ها فقط درباره حجاب و 1/42درصد به مضمون حجاب مربوط بود. 01/8درصد شهیدان به خواهران سفارش نموده‌اند، حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) را الگوی خویش قرار دهند، در 6 درصد پیام‌های وصیت‌نامه‌ها آمده که رعایت حجاب مثل خون شهید است و 2 درصد اظهار داشته‌اند که حجاب مثل سنگر است. شهیدان افتخارآفرین جنگ تحمیلی که حدود 40 سال پیش وصیت‌نامه‌شان را نگارش نموده‌اند، تأکید داشتند که بانوان، حجاب، این دستور الهی را که در چندین آیه از قرآن مجید به صورت مستقیم و غیرمستقیم آمده رعایت کنند؛ اما برخلاف انتظار، عده‌ای به این حکم الهی کم توجه شده و ناخواسته تمایلشان به پوشش اسلامی کمرنگ شده است. لذا وظیفه آحاد تأثیرگذار جامعه است که نسبت به این موضوع حساس باشند و باهمت و غیرت خویش، راه و روش اسلامی را به این افراد تبیین نمایند. در این رهگذر از همه ابزارها موجود مانند دانش، رفتار، گفتار و رسانه‌ها و امثالهم به نحو مطلوب و مؤثر می‌توان بهره گرفت، حتی از شهیدان عزیز هم می‌توان استعانت جست؛ زیرا شهیدان شاهد هستند و به‌نوعی با جامعه ارتباطش برقرار است؛ بنابراین از جامعه اسلامی ایران به‌ویژه خواهران انتظار می‌رود که پیام‌های این عزت آفرینان را اجابت فرمایند و این شاخص‌ترین پیام شهیدان بود و گفته‌اند حجاب همچون سلاح و لباس رزم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The messages of the martyrs, about hijab (veil), with the analysis of their wills

نویسندگان [English]

  • Ahmad hedayatpanah shaldehi 1
  • Badriyeh hedayatpanah hedayatpanah 2
  • Marzieh hedayatpanah shaldehi 3

1 Associate faculty member, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Rasht branch (corresponding author) Ahmad.hedayatpanha@gmail.com

2 General Directorate of Education of Gilan Province, athar hedayat panah@gmail.com

3 Lecturer at Valiasr Technical and Vocational College, Tehran, m.hedayatpanah.86@gmail.com

چکیده [English]

The main purpose of this article, the messages of the martyrs, about hijab (veil (are based on the analysis of their wills. The statistical sample included 878 Testaments related to the martyrs, which were extracted from reliable sources in two stages, October and December 2023. Most of them were from the provinces of Isfahan, Gilan, Mazandaran, Tehran, Qom, Hormozgan, and etc.

All the contents of the martyrs' Testaments were analyzed in the form of numerical content analysis. After screening, and due to the low frequency of some words, 50 key words related to hijab were extracted and counted. The share of words in martyrs' Testaments, about hijab, and related words was 76.6%.

On average, in each will, 3.24 messages are written directly with the hijab unit. And 2.36 words were related to hijab. In other words, 57.9% of the frequencies of messages were only about hijab and 42.1% were related to hijab. 8.01 percent of the martyrs have ordered that the sisters, Hazrat Zahra and Hazart Zainab ((Hello to them)) be examples. In 6% of the messages of the wills, it is stated that observing hijab is like the blood of a martyr. And 2 percent stated that hijab is like a fortress

In result, the martyrs of the imposed war, who wrote their Testament about 40 years ago, and most of them were good, religious and sincere young people, maybe they had predicted today's situation. Their most prominent message was this and they emphasized that: Sisters, compliance the hijab of this order of God, which is mentioned directly and indirectly in several verses of the Holy Quran. Therefore the Islamic society of Iran, especially the sisters, is expected to the answer to the messages of these dear martyrs. It has been said that the hijab is like a weapon and a battle uniform

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • message
  • hijab( veil)
  • martyrs
  • testament