نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معارف اسلامی، مؤسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

چکیده

خدمت، تلاش برای خیررساندن به دیگران یا گره­گشایی از کار مردم یا یاوری نیازمندان است. در دین مبین اسلام به خدمت­رسانی تأکید و سفارش فراوان شده است. حتی بنا به فرموده پیامبر اکرم (ص) کسی که فریاد مسلمانی را بشنود و برای خدمت به او گام برندارد، مسلمان نیست. اکنون این مسئله مطرح می­شود که بالاترین خدمت به بشر چیست و این خدمت­رسانی چه ویژگی­هایی دارد؟ نگارنده در این پژوهش بر آن است که با بهره­مندی از منابع مکتوب از قبیل آیات قرآن کریم و احادیث معصومان (ع) و به روش توصیفی، جهاد و شهادت را والاترین خدمت به بشر معرفی کرده و در پی آن جنبه­های گوناگون الگوبودن مجاهد و شهید را بررسی و تبیین کند. بدون شک جان آدمی بالاترین و برترین موهبت الهی است که حق­تعالی در اختیار او قرار داده است و در این جهاد مقدس گاه ممکن است که افراد جانشان را از دست بدهند و در زمره شهیدان قرار بگیرند؛ بنابراین جهاد و شهادت اوج خدمتگزاری به انسان­هاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Jihad and Shahadat (martyrdom), the end of service to humanity

نویسنده [English]

  • hassan fazl

Department of Islamic Education, Ferdous Institute of Higher Education, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Service is trying to do good to others or untangling people's work or helping the needy. In the religion of Islam, there is a lot of emphasis and order to serve. Even according to the words of the Holy Prophet (PBUH), a person who hears the cry of a Muslim and does not take steps to serve him is not a Muslim. Even according to the words of the Holy Prophet (PBUH), a person who hears the cry of a Muslim and does not take steps to serve him is not a Muslim. Now the question arises as to what is the highest service to mankind and what are the features of this service? In this research, the author believes that by benefiting from written sources such as the verses of the Holy Quran and the hadiths of the innocents (pbuh) and in a descriptive way, to introduce jihad and martyrdom as the highest service to mankind and after that, examine and explain the various aspects of being a model of a mujahid and a martyr. Undoubtedly, human life is the highest and best gift of God that Almighty God has given to him and in this holy jihad sometimes it is possible that people lose their lives and be among the martyrs. Therefore, Jihad and Martyrdom are the pinnacle of serving people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • service
  • models
  • jihad
  • Shahadat (martyrdom)
  • mujahid
  • Shahid (martyr)