نقش زنان در ترویج فرهنگ ایثار (با تکیه بر دو اثر «باغ بلور» و «گلاب خانم»)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم (نویسنده مسئول)

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

چکیده

ایثار یکی از متعالی‌ترین کنش‌های انسانی است که در هشت سال جنگ تحمیلی ایران و عراق، شاهد تبلور آن بودیم. پژوهش پیش‌رو با روش توصیفی ـ‌ تحلیلی و با هدف بررسی چگونگی انعکاس ایثار در دو اثر  «باغ بلور» و «گلاب خانم» که با محوریت جنگ و درون­مایه خانواده‌های شهدا و جانباز، نوشته شده؛ سعی دارد به این نکته حائز اهمیت دست یابد که این آثار به کدام جنبه ایثار توجه کرده و زنان در ترویج این مقوله چه جایگاهی دارند؟ یافته­ها نشان ‌می­دهد که  «ایثار» و «ایثارگری» محدود به قشر و طبقه­ای خاص، یا سن و سال و جنسیت نیست؛ شرایط زمانی و مکانی می­تواند میزان و چگونگی ایثار را تحت­الشعاع قرار دهد و شکل‌گیری آن در هر جامعه‌ای باعث مقاومت و پیروزی می‌گردد. هر یک از رمان­های موردنظر در انعکاس مسئله ایثار به‌خوبی عمل کرده­اند. مخملباف اثر خود را در سال­های پایانی دهه شصت خلق کرده و با نگاهی واقع­بینانه به جنگ، بیشتر به ایثار شهدا و خانواده‌هایشان و مشکلاتی که پیش‌رو دارند، پرداخته؛ اما فراست با نگاهی مثبت و ارزش محور، ایثار زنان را در مقابل جانبازی مردان به تصویر کشیده و به نقش آن‌ها در ترویج این فرهنگ اشاره‌ کرده ‌است. دستاورد مطالعه این آثار گسترش روحیه ایثارگری در جامعه است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sacrifice in the Family and the role of Women in its Expansion (Relying on two works "Bagh Belor" and "Glob Khanum")

نویسندگان [English]

  • Faeze Hataminia 1
  • Mohammadreza Yousefi, 2
1 Ph.D. student of Persian language and literature at Qom University (Corresponding Author). Email: f.hataminia59@gmail.com.
2 Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Qom. Email: myousefi46@yahoo.com.
چکیده [English]

 
Sacrifice is one of the most sublime human actions, which we witnessed during the eight years of Iran-Iraq imposed war. The present research is based on a descriptive-analytical method, with the aim of investigating how self-sacrifice is reflected in the two works "Balour Bag" and "Glob Khanum", which are written with the focus of war and the theme of the families of martyrs and veterans. It is trying to achieve this important point that these works pay attention to which aspect of sacrifice and what is the position of women in promoting this category? The findings show that "sacrifice" and "sacrifice" are not limited to a certain stratum and class, or age and gender; Time and place conditions can overshadow the amount and manner of sacrifice and its formation in any society causes resistance and victory. Each of the novels in question have done well in reflecting the issue of sacrifice. Makhmalbaf created his work in the last years of the sixties and with a realistic view of the war, he focused more on the sacrifices of the martyrs and their families and the problems they face; But with a positive and value-oriented perspective, Frost has portrayed the sacrifice of women in contrast to the veteranism of men and has pointed out their role in promoting this culture. The achievement of studying these works is to spread the spirit of selflessness in the society.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sacrifice
  • Women
  • Literature of Holy Defense
  • Bagh Bolor
  • Gulab Khanum