نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی،واحد بوشهر،دانشگاه آزاد اسلامی،بوشهر،ایران afsanehakbari62@yahoo.com

چکیده

هدف اصلی از انجام پژوهش پیش‌رو بررسی رابطۀ مؤلفه‌های مدیریت جهادی بیانات مقام معظم رهبری در محبوبیت سردار سلیمانی و اولویت‌بندی آن‌ها است. جامعۀ آماری، کلیۀ دبیران و اولیای مدارس خاص (تیزهوشان، شاهد و نمونه) دخترانه مقطع متوسطه اول شهر بوشهر در سال تحصیلی 99-98 است؛ که بنا بر آمار رسمی، 80 نفر است. روش پژوهش، توصیفی از نوع دلفی و همبستگی است. ابزار پژوهش، دو پرسشنامه‌ محقق ساخته است. از روش‌های آمار توصیفی مانند درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و روش‌ آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند عاملِ مدل اینتر مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که 5 مؤلفه از مؤلفه‌های مدیریت جهادی منتخب خبرگان پژوهش با محبوبیت سردار سلیمانی رابطه دارند و از میان مؤلفه‌های متعدد مدیریت جهادی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب در محبوبیت سردار سلیمانی با توجه به مقادیر تی و بتا به ترتیب ابعاد خدمت با نیت الهی، تخصص، علم و درایت، شوق خدمت و روحیه خدمت‌گزاری بی‌منت، بصیرت و عدم غفلت از وجود دشمن، تداوم و استقامت در کار دارای اولویت‌های اول تا پنجم می‌باشند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between the components of jihadi management in the statements of the Supreme Leader, with the popularity of Sardar Soleimani and their prioritization

نویسنده [English]

  • afsaneh akbari

PhD student, Department of Educational Sciences, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran. afsanehakbari62@yahoo.com

چکیده [English]

This study's main purpose is to investigate the impact of jihadi management components of the Supreme Leader's statements on the popularity of Sardar Soleimani and their prioritization. The statistical population is all teachers and parents of special schools (Nemooneh, Shahed, and Tizhooshan) girls in Bushehr's first high school in the academic year 1399-1399; According to official statistics, there are 80 people. The research method is descriptive-correlational and Delphi. The research tool is a researcher-made questionnaire. Descriptive statistical methods such as frequency percentage, mean, standard deviation, and inferential statistical methods of Pearson correlation coefficient and multi-factor regression of Intermodel were examined. The findings showed that 5 components of jihadi management selected by research experts are related to the popularity of Sardar Soleimani, and among the many components of jihadi management from the perspective of the supreme leader of the revolution, in the popularity of Sardar Soleimani according to T and Beta values, respectively, the dimensions of service with intention Godly, expertise, knowledge and tact, passion for service and the spirit of serving unconditionally, insight and not neglecting the existence of the enemy, continuity and perseverance in work have the first to fifth priorities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leader
  • relationship
  • Sardar Soleimani
  • jihadi management
  • popularity
منابع و مآخذ
 قرآن کریم
 ارحامی، موسی (1396). «مدیریت جهادی بر اساس اندیشه‌های مدیریتی فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی) در کارایی مأموریت‌های محوله اجا»، تهران.
 افتخاری، اصغر؛ محمدعلی زرگرزاده و مهدی شمشیری (1397). «مؤلفه‌های مدیریت جهادی در بیانات امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)»، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی، شماره70: 87-53.
افجه‌ای، علی‌اکبر؛ وحید خاشعی؛ احمد فربهی و داود خزائی (1398). «مضامین و قضایای بنیادین سیاست و مدیریت جهادی امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه»، پژوهش‌های سیاسی اسلامی، شماره 15:  40-12.
 الوانی، سیدمهدی (1393). مدیریت عمومی، انتشارات نی.
باقرزاده، محمدرضا (1389)، «درآمدی بر نقش جهاد در تدوین دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، مجله معرفت سیاسی، شماره 2: 35.
پوراسدی، محمد و حامد نوربخش (1399)، «نقش مدیریت جهادی در عملکرد کارکنان سازمان‌های امنیتی» فصلنامه علمی  ـ‌ پژوهشی مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی، شماره 54: 110-81.
تاج‌آبادی، رضا، کریم مشایخی و امیر مرادی‌نژاد (1388). نقش فرهنگ جهادی در پیشگیری از بروز فساد اداری، تهران: دفتر نشر وزارت جهاد کشاورزی، دفتر نماینده ولی فقیه در وزارت کشاورزی.
تنهایی، علیرضا؛ هادی رحمانی ساعد و قربان صبوری‌فر (1395)، «عوامل مؤثر در توسعه مدیریت جهادی در ناجای آینده»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی ناجا،  شماره 2: 53-25.
حسینی، سیدجواد (1387). «بپرسش ما و پاسخ امام باقر علیه‌السلام»، نشریه پاسدار اسلام، شماره 319.
 رضائیان، علی (1393). مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت.
 رضائیان، زهرا (1399)، «نگاهی به ویژگی‌ها سردار مکتب ساز، حاج قاسم سلیمانی»، فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان، شماره 2: 289-277.
 شمشیری، مهدی و بهمن دانش تبار (1396)، جایگاه مدیریت جهادی در الگوی مطلوب فرماندهی نظامی، تهران، نهاجا
 صادقی، شیوا و سمیه صولتی (1398)، «بررسی اقتدار در گفتمان سردار قاسم سلیمانی با تکیه برسازه‌های معناساز: نمونه سخنرانی خطاب به ترامپ»، دو فصلنامه جستار‌های انقلاب اسلامی، شماره1: 76-54.
عبدی، بهنام و میثم توکلی  (1395)، «مفهوم‌پردازی مدیریت جهادی در پرتو آموزه‌های نهج‌البلاغه»، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی،  شمارة 2: 205-191.
قائدعلی، حمید رضا و مهدی عاشوری (1393). «مدیریت جهادی شیوه‌ای تحقق‌یافته از مدیریت اسلامی (مطالعه موردی جهاد سازندگی در دهه نخستین انقلاب اسلامی ایران، مجله مهندسی فرهنگی، شماره 82:  83-67.
قربانی‌زاده، وجه‌اله؛ سیدمهدی الوانی و حسینعلی اصغرزاده رومیانی (1394). «تحلیل محتوای متون سبک مدیریت جهادی»، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، شماره 2: 250-219.
کریمی، سیدعبدالمجید (1399). رفیق خوشبخت ما، مشهد: انتشارات زائر رضوی.
محسنی، حسین و فرشته شیخی (1399). تأثیر نهج‌البلاغه بر ادبیات مقاومت سردار شهید قاسم سلیمانی، ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران، تهران.
موحد، خسرو (1386). مدیریت جهادی تجربه‌ای موفق در جمهوری اسلامی ایران. اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران.
منابع اینترنتی
بیانات پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)، (1398)،  «مکتب حاج قاسم در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام پناهیان«، 25/11/1398.
 بیانات پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)، (22/02/1382)، در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی.
 بیانات پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)، (26/09/1383) در دیدار استادان دانشگاه‌ها.
بیانات پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)، (27/10/1398).
 بیانات پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)، (13/10/1398)، در منزل شهید سلیمانی.
خبرگزاری تابناک، (1395)، «محبوبیت چیست؟ محبوب کیست؟»، خادم‌زاده، وحید، کد خبر: ۲۲۳۱۴۹، تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت 1395.
 خبرگزاری جهان نیوز، (1398)، «سرداری که دشمنان هم تحسینش می‌کردند»، جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۰، کد مطلب: 713471.
خبرگزاری دیپلماسی ایرانی، (1397)، «ژنرال امریکایی: قاسم سلیمانی در میدان نبرد بسیار کاریزماتیک است»، 30 آذر ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۱ کد: ۱۹۸۰۷۳۲.
 پایگاه سخنرانی مذهبی، (1398)، «راز محبوبیت سردار رشید اسلام، سپهبد شهید قاسم سلیمانی»، حجت‌الاسلام دکتر ناصر رفیعی،10/22/1398.
 سایت خبری سلام سربدار، کوشکی، امین (1393)، «مدیریت جهادی چیست؟(با تأکید بر منظومه فکری مقام معظم رهبری)»، کد مطلب 7097، 06/01/1393.
خبرگزاری کتاب ایران، (1399)، «جامعه و نظام اسلامی ما به امثال شهید سلیمانی به‌عنوان یک قدرت نرم نیاز دارد«، تاریخ انتشار: یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۸، کد مطلب: ۳۰۰۴70.