نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

 اسلام درعین‌حال که دین صلح و مدارا است، دین قوّت و قدرت و جهاد نیز هست و به‌هیچ‌وجه اجازة تسلط کفار و مشرکان و ظالمان را بر مسلمانان نمی­دهد و با هرگونه ستم­پذیری و ذلّت، مخالف است. ازاین‌رو، واژه­ها و مفاهیم جهاد، ایثار و شهادت در اسلام، قداست و ارزش و جایگاه خاصّی دارند. در اسلام، شهادت، مرگ سرخ مبتنی بر شناخت و آگاهی و بر مبنای آزادی و اختیار در مبارزه علیه موانع تکامل و خطوط انحرافی و طاغوتی است که مجاهد با همة منطق و شعور و بیداری خود انتخاب می­کند و شهید که جان خود را در راه خدا و ارزش­های متعالی و انسانی ایثار می­نماید، فردی است پیوسته و باقی به حق و متنعّم از نعمات الهی (أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ). هدف از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ضمن فروزان نگه‌داشتن این چراغ رهایی­بخش، برای هر زمانی است که دشمن آهنگ نابودی دین و ایمان و تعرض به میهن و ناموس نماید. لازمة داشتن چنین رویه­ای، گسترش سیره و روش زندگی نجات­بخش شهیدان و ایثارگران در جامعه است. در این مقاله پس از پژوهش در پیشینة تحقیق و بیان فرهنگ ایثار و شهادت در قرآن و سنت، به ارائه شیوة ترویج فرهنگ شهادت و کاهش موانع آن پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Place of Promoting the Culture of Self-Sacrifice And Martyrdom (From The Perspective Of Quran And Hadiths)

نویسنده [English]

  • fakhri ghadami karmozdi

Master of Quranic and Hadith Sciences

چکیده [English]

Islam, while being a religion of peace and tolerance, is also a religion of strength and jihad, and in no way allows the domination of infidels, polytheists and oppressors over Muslims, and is opposed to any oppression and humiliation. Hence, the words and concepts of jihad, self-sacrifice and martyrdom in Islam have a special sanctity, value and status. In Islam, martyrdom is a red death based on knowledge and awareness and based on freedom and authority in the struggle against obstacles to evolution and deviant and tyrannical lines that the Mujahid chooses with all his logic, intelligence and awakening, and the martyr who sacrifices his life for the cause. He sacrifices God and transcendent and human values, is a person who is continuous and remains righteous and enjoys the divine blessings. The purpose of promoting the culture of self-sacrifice and martyrdom, while keeping this liberating light burning, is for any time when the enemy chants the destruction of religion and faith and attacks the homeland and honor. It is necessary to have such a procedure, to spread the way of life of the martyrs and martyrs in the society. In this article, after researching the background of research and expression of the culture of self-sacrifice and martyrdom in the Qur'an and Sunnah, the method of promoting the culture of martyrdom and reducing its obstacles was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sacrifice
  • Martyrdom
  • Strategy
  • Narrations
  • Quran
  • Obstacles