نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی مربیگری عقیدتی دانشکده شهید محلاتی قم

2 استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم(نویسنده مسئول)

چکیده

یکی از عوامل مؤثر بر تداوم انقلاب اسلامی، فرهنگ شهادت است که ریشه درگذشته سرخ جامعه شیعی یعنی اعتقاد به عاشورا و مؤلفه­های ایثار، ازخودگذشتگی و شهادت در راه ارزش­ها دارد. این عناصر بعد از واقعه عاشورا به‌صورت یک فرهنگ در جوامع شیعی نمود پیدا کرد؛ به‌طوری‌که هنوز زمان زیادی از این واقعه نگذشته بود که قیام­های متعددی با تأثیرپذیری از عاشورا در جوامع شیعی به وقوع پیوست که ازجمله آن‌ها می‌توان به قیام توابین اشاره نمود. از همان زمان بود که شهادت‌طلبی به‌عنوان یک فرهنگ در جامعه مطرح شد و این اندیشه موجب گردید شیعیان در مبارزه با ظلم و ستم از مرگ نهراسند. انقلاب اسلامی ایران با اتکاء به نیروی ایمان و جوانان پر شور به رهبری امام خمینی (ره) در سال 1357 با پیروزی بر یکی از قدرتمندترین دیکتاتورها جهان توانست نهال انقلاب اسلامی را باوجود توطئه‌های بسیاری ازجمله جنگ هشت ساله، به ثمر بنشاند و از آن درختی تنومند بر جای بگذارد که اکنون در جهان به‌عنوان قدرتی بزرگ و تأثیرگذار در معادلات بین‌المللی از آن یاد می‌شود. اهمیت چنین موضوعی دستاورد امنیت و استقلال ایران را فراهم می­آورد. پژوهش پیش رو با هدف بررسی تأثیر فرهنگ شهادت بر تداوم انقلاب اسلامی ایران با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است.نتایج این پژوهش نشان می­دهد که اندیشۀ شهادت‌طلبی با تأثیرپذیری از فرهنگ عاشورا نه‌تنها عامل اصلی پیدایش انقلاب اسلامی بوده بلکه از عوامل اصلی حفظ و تداوم آن نیز بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of the culture of martyrdom on the continuation of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Ali Javid 1
  • Mehdi Shoushtari 2

1 Undergraduate student of ideological coaching at Shahid Mahallati University

2 Assistant Professor of Shahid Mahallati Higher Education Complex (Corresponding Author)

چکیده [English]

One of the factors influencing the continuation of the Islamic Revolution is the culture of martyrdom, which is rooted in the red past of the Shiite community, that is, the belief in Ashura and the components of self-sacrifice, self-sacrifice and martyrdom in the way of values. These elements became a culture in Shiite communities after Ashura; Not long after this incident, several uprisings took place in Shiite communities under the influence of Ashura, among which we can mention the Tawabin uprising. It was from that time that martyrdom was introduced as a culture in the society and this idea made the Shiites not afraid of death in the struggle against oppression. Relying on the faith and passionate youth led by Imam Khomeini in 1979, the Islamic Revolution of Iran, with the victory over one of the most powerful dictators in the world, was able to bear the seeds of the Islamic Revolution despite many conspiracies, including the Eight-Year War. Leave a big tree that is now known in the world as a great and influential power in international equations. The importance of such an issue provides the achievement of Iran's security and independence. The present study aimed to investigate the effect of the culture of martyrdom on the continuity of the Islamic Revolution of Iran with a descriptive-analytical method. The results of this study show that the idea of ​​martyrdom by being influenced by the culture of Ashura has not only been the main factor in the emergence of the Islamic Revolution but also one of the main factors in its preservation and continuity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Continuation of Revolution
  • Ashura Culture
  • Thought of Martyrdom