هویت و رابطۀ آن با امنیت از دیدگاه امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

2 استاد گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

رهیافت‌های گوناگونی در مطالعۀ هویت وجود دارد. بررسی آراء و اندیشه‌های رهبران کشورها نشان‌دهندۀ این است که نگرش آن‌ها به هویت و نحوۀ شکل‌گیری هویت آن‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در اولویتها در برخورد با مشکلات امنیتی دارد. این مقاله با نگاه به آراء و اندیشه‌های امام خمینی (ره) درصدد پاسخ به این سؤال است هویت و رابطۀ آن با امنیت در دیدگاه امام خمینی (ره) چیست؟ روش این پژوهش، برای درک ارتباط هویت و امنیت در دیدگاه امام خمینی (ره)، ارزیابی و بازاندیشی درمجموعه سخنرانی‌ها، پیام‌ها، مصاحبه‌ها و همچنین سیر عملی ایشان است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ازآنجاکه دین و هویت دینی اصلی‌ترین مؤلفه هویت‌ساز در دیدگاه امام خمینی (ره) است. بنابراین، اصلی‌ترین تهدیدات و مسائل امنیتی در مکتب امام خمینی معطوف به این مؤلفه است. امام خمینی (ره) بحران هویت و شخصیت را از مهم‌ترین مشکلات جوامع اسلامی و از عوامل تأثیرگذار بر امنیت ملی، می‌دانستند. در نگاه امام خمینی (ره)، آنچه موجب مخدوش شدن یا در پی برهم زدن هویت است، همان دگر است که البته تقابل و تضاد میان این دو موجب برجسته شدن هویت خودی در برابر دیگری و سستی و تسلیم شدن در برابر دیگر موجب فروپاشی هویت و ناامنی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identity and its relation to security from Imam's point of view

نویسندگان [English]

  • zeinab nikdanesh 1
  • Seyed Ali Sadat akhavi 2
1 Master of International Relations, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran. (Corresponding Author)
2 Professor, Department of International Relations, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran.
چکیده [English]

There are various approaches in the study of identity. Examining the opinions and thoughts of the leaders of countries shows that their attitude towards identity and how their identity is formed, the role of determining This article seeks to answer this question by looking at the views and ideas of Imam Khomeini and its relationship with security in the view of Imam Khomeini. What is the method of the present article to understand the relationship between identity and security in the view of Imam Khomeini, evaluation and rethinking in general of his speeches, messages, interviews as well as his practical course. Where religion and religious identity are the main components of identity in Imam Khomeini's view, therefore, the main threats and security issues in Imam Khomeini's school are focused on this component. Imam Khomeini considered the crisis of identity and personality as one of the most important problems of Islamic societies and one of the influential factors on national security. In Imam Khomeini's view, what causes distortion or seeks to disrupt identity is the other, which, of course, the confrontation between the two causes the identification of one's own identity with the other and weakness and submission to the other causes the collapse of identity and becomes insecure.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • identity
  • national security
  • religion
  • threat