مدیر مسئول


حامد قوام سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش های بنیاد شهید و امور ایثارگران

روان شناسی

 • hamed.ghavam1233gmail.com

سردبیر


احمدعلی قانع دانشیار دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

فقه و اصول

 • 4ghanegmail.com

اعضای هیات تحریریه


عباس اسدی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

علوم ارتباطات

 • aliabbas1356yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علی رجب‌زاده دانشیار پژوهشی هنر و سیمنا دانشگاه صداو سیما

پژوهش،‌هنر و سینما

 • ali_tahmasebihotmail.com

اعضای هیات تحریریه


رحمان سعیدی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

علوم ارتباطات

 • س
 • rsaeedi-77apyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمد سلطانی‌فر دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

علوم ارتباطات

 • m.soltanifaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


ستار عودی دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی

فرهنگ و تمدن

 • sattar_oudiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


احمدعلی قانع دانشیار دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

 • 4ghanegmail.com

اعضای هیات تحریریه


علی‌اصغر کیا استادتمام دانشگاه علامه طباطبایی

علوم ارتباطات

 • keyaatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


امیدعلی مسعودی دانشیار دانشگاه سوره

علوم ارتباطات

 • oamasoodiyahoo.com

دبیر همکار


محدثه ولی زاده هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 • mohadeseh_valiyahoo.com

مدیر اجرایی


عبدالرضا گنجی پور رییس نشریات

 • ganjipour1357gmail.com