نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فقه و حقوق، مدرس گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 کارشناس ارشد تاریخ، محقق و نویسندۀ حوزۀ ادبیات پایداری

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، پردیس دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

طرح عملیات کربلای 4 با عنوان «تاکتیک ویژه» پس از حدود هزار ساعت کار روی نقشه‌ها، توسط زبده‌ترین فرماندهان جنگ طراحی شد. این عملیات سوم دی‌ماه سال 1365، در محور خرمشهر تا جزیرۀ مینو برای تصرف جزیرۀ ام‌الرصاص و ابوالخصیب و بستن جادۀ بصره به فاو شروع شد اما به خاطر هوشیاری دشمن و عدم تحقق اصل غافلگیری تاکتیکی و زمانی با عدم الفتح مواجه گردید. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤالات است که اولاً: عملیات کربلای 4 چرا انجام گرفت؟ ثانیاً: علل شکست آنچه بود؟ ثالثاً: چه آثار و نتایجی به دنبال داشت؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. یافته‌ها نشان داد ایران برای تعیین سرنوشت جنگ و دستیابی به صلحی عادلانه، این عملیات را آغاز کرد. هرچند نتوانست در آن به اهداف از پیش تعیین‌شده برسد و عملیات پس از هشت و نیم ساعت متوقف شد، اما آثار آن عملیات به حدی شایان بود که نمی‌توان کربلای 4 را در زمرۀ شکست‌های علی‌الاطلاق برشمرد؛ چراکه اولین عامل اساسی در اغفال تمام‌عیار دشمن از انجام عملیات جدید توسط نیروهای خودی و عدم اقبال به اتخاذ استراتژی پدافندی کارآمد در منطقۀ شلمچه بود؛ تا حدی که با ترخیص بسیاری از نیروها و ترک منطقۀ نبرد توسط فرماندهان، عملاً موجبات غافلگیری همه‌جانبۀ دشمن در عملیات کربلای 5 فراهم آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Karbala four operation and the causes of failure and its effects and results

نویسندگان [English]

  • seyyed jafar Hosseini 1
  • Ismail Vakilzadeh 2
  • Seyyed Mahdi hosseini 3

1 , Ph.D. in Jurisprudence and Law, Faculty of Law Department, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

2 Master of History, researcher and writer in the field of sustainability literature

3 Master's student public law, Tabriz university,Tabriz, iran

چکیده [English]

The Karbala 4 operation plan under the title "Special Tactics" was designed by the most elite war commanders after about a thousand hours of work on the maps.This operation started on December 24, 1986, in the axis of Khorramshahr to Mino Island to capture Umm Rasas and Abul Khasib Island and close the road from Basra to Faw, but due to the vigilance of the enemy and the failure to fulfill the principle of tactical and time surprise, it was not defeated. This article tries to answer these questions: Why did the Karbala 4 operation take place? Secondly: What were the reasons for its failure? Thirdly: What effects and results followed? The research method is descriptive-analytical. The findings showed that Iran started this operation to determine the fate of the war and achieve a just peace. Although it could not reach the predetermined goals and the operation was stopped after 8.5 hours. but the effects of that operation were so great that Karbala 4 cannot be counted among absolute failures; because the first essential factor in the complete ignorance of the enemy from carrying out new operations by internal forces and the lack of luck in adopting an efficient defense strategy in Shalamche region; to such an extent that by releasing many forces and leaving the battle area by the commanders, it practically caused the enemy to be completely surprised in the Karbala 5 operation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • works and results
  • Arvand Road
  • Imposed war
  • failure factors
  • Karbala four