نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی تبریز. mahi.maryam@yahoo.com

چکیده

آثار هنری خلق شده توسط شهدا و ایثارگران در دورۀ دفاع مقدس به­عنوان اسناد با ارزش موزه‌ای نگاهی ویژه می­طلبید تا مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. مقاله پیش‌رو، با هدف مطالعۀ میان موردی 60 اثر از آثار هنری موزۀ شهدای تبریز با رویکرد علمی، تخصصی و هنری در نظر دارد با بررسی نحوۀ شکل­گیری این آثار به تبیین ارزش­ها و مفاهیم نقوش آن بپردازد و میزان تأثیرگذاری شرایط جنگ بر نوع و کیفیت آثار خلق شده را از طریق بررسی تکنیک و محتوای آن مورد تحلیل قرار دهد. مقاله با روش تحقیق مطالعه موردی (توصیفی و تحلیل محتوا)، کتابخانه‌ای و ابزار مشاهده عمیق در میدان صورت گرفته است. با تحلیل محتوای آثار مذکور مشخص شد که آثار با ارزش‌های مادی ـ معنوی در مضامین متنوع ارزشی، اعتقادی، فرهنگی، ملی و تاریخی، اسنادی و اجتماعی هویت یافته و ضروری است شرایط مطلوب نگهداری هر یک از آثار مهیّا گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment the techniques and concepts of martyrs and veterans artworks by analyzing 60 objects from the Shohada Museum of Tabriz

نویسنده [English]

  • maryam mahi

MA in Martyrs Museum of East Azerbaijan Province / Martyr Foundation Organization

چکیده [English]

Nowadays every nation tries to protect his valuable properties, because values have significant role in human conjunction to his past and can joint his new culture to the past. For this purpose in recent decade, some Martyrs museums were established in Iran to collect and conserve the remained objects from martyrs and war veterans and preserve their tangible and intangible values. The existing artworks in Martyrs Museum of Tabriz represent internal reflection of Jehad fighters who bravely choose the war and attended in Patriotic National Defens. The mentioned works which created by the martyrs and war veterans with mood of war and defense, as valuable evidence of the museum, require special look to be analyzed as unique things with creativity sign. In this research, the worth and visual substances of sixty case study artworks of the Shohada Museum of Tabriz were assessed by studying the formation of artworks. The scientific, expertise, and artistic approaches, also the analytic- description methods and deep observation in the field were conducted in order to find the impact of the war difficulties on the qualities and types of the artworks. The results of this research shows that the works with material-spiritual values have different concepts like national, culture, values, beliefs, historical, social, and documentary and it is necessary to preserve and protect these artworks in good conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Martyrs and Veterans
  • War
  • Artist
  • Creativity
  • Technique