نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار آثار گریستن بر شهیدان از منظر اسلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • آثار و نتایج واکاوی عملیات کربلای چهار و علل شکست و آثار و نتایج آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • آسیب شناسی بایسته های مهندسی فرهنگ در جامعه از منظر قرآن با تاکید بر نقش فرهنگ ایثار [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 139-176]
 • آموزش و پرورش نقش ترکیبی تشکل ها و سازمان ها در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (مطالعه موردی طرح لاله های روشن ، سلاله ها و...) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آیات نورانی قرآن ایجاد لحظاتی نورانی بدون تنش حین قرائت قرآن در کلاس و هدیه ثواب آن روز به یک شهید [(مقالات آماده انتشار)]
 • آیات و روایات بررسی نقش وآثار ایثار و شهادت در جامعه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • اجتماعی و فرهنگی ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث مجموعه های ورزشی جانبازان ومعلولان (با مطالعه سوله ورزشی شهید بهشتی در منطقه 8 شهرداری تهران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 301-320]
 • اخلاق تبیین الگوی اخلاق سیاسی مدیران در نظام اسلامی مبتنی بر نهج البلاغه [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 239-268]
 • اخلاق سازمانی مولفه‌های اخلاق اسلامی در سازمان های دولتی ایران [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 133-142]
 • اخلاق سیاسی تبیین الگوی اخلاق سیاسی مدیران در نظام اسلامی مبتنی بر نهج البلاغه [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 239-268]
 • ادبیات‌ داستانی تأثیر تفکرات عاشورایی بر رزمندگان دفاع مقدس در رمان باغ بهشت [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 9-38]
 • ارزش مبانی حفاظت از آثار شهدا در موزه (مطالعۀ موردی: موزه شهدای تبریز) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 85-112]
 • ارزش‌ها انعکاس ارزش‌های انقلاب 57 در رادیو انقلاب: (مطالعۀ نحوۀ ارزش‌گذاری به انقلاب اسلامی ایران در برنامۀ صبحگاهی طلوع فجر) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 69-96]
 • ارزیابی ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث مجموعه های ورزشی جانبازان ومعلولان (با مطالعه سوله ورزشی شهید بهشتی در منطقه 8 شهرداری تهران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 301-320]
 • ارکان تمدن مولفه ها و راهکارهای تمدن نوین اسلامی در اندیشه های امام خمینی(س) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 107-138]
 • اروند رود واکاوی عملیات کربلای چهار و علل شکست و آثار و نتایج آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • از خودگذشتگی بررسی نقش وآثار ایثار و شهادت در جامعه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ازخودگذشتگی بررسی و شناخت شان، منزل و جایگاه ایثار و ایثارگر در قرآن و روایات دینی و اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • استراتژیک جایگاه کشور عراق در جبهه مقاومت [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 133-153]
 • اسلام مولفه‌های اخلاق اسلامی در سازمان های دولتی ایران [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 133-142]
 • اسلام جهاد و شهادت، منتهای خدمتگزاری به انسانیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسناد شهدا نقش ترکیبی تشکل ها و سازمان ها در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (مطالعه موردی طرح لاله های روشن ، سلاله ها و...) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصالت مبانی حفاظت از آثار شهدا در موزه (مطالعۀ موردی: موزه شهدای تبریز) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 85-112]
 • اصل عدم توسل به‌زور دفاع مشروع یا نقض قواعد بین‌المللی در ترور سردار سلیمانی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 181-208]
 • اصول کافی بررسی واژه حب در اصول کافی و صحیح بخاری [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 111-132]
 • اضطراب میزان اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران و رابطۀ آن با متغیرهای زمینه‌ای (موردمطالعه؛ فرزندان خانواده‌های ایثارگران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 265-299]
 • اضطراب امتحان میزان اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران و رابطۀ آن با متغیرهای زمینه‌ای (موردمطالعه؛ فرزندان خانواده‌های ایثارگران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 265-299]
 • اعتماد اجتماعی تأثیر ایثارگری اجتماعی بر تقویت سرمایه اجتماعی در بین شهروندان یزد [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 9-32]
 • الگوها جهاد و شهادت، منتهای خدمتگزاری به انسانیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • امام خمینی (ره) هویت و رابطۀ آن با امنیت از دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 113-142]
 • امانتداری مولفه‌های اخلاق اسلامی در سازمان های دولتی ایران [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 133-142]
 • امنیت جایگاه قدرت نرم در بسترهای غافلگیری راهبردی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 91-109]
 • امنیت تحلیل نظری بر شکل گیری توافقنامه ابراهیم [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 295-314]
 • امنیت ملی هویت و رابطۀ آن با امنیت از دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 113-142]
 • اندیشة عاشورایی تأثیر تفکرات عاشورایی بر رزمندگان دفاع مقدس در رمان باغ بهشت [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 9-38]
 • اندیشۀ شهادت تأثیر فرهنگ شهادت بر تداوم انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 143-178]
 • انقلاب تحلیل و جستاری ناظر بر چیستی و چگونگی تحقق نظام انقلابی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 269-294]
 • انقلاب اسلامی تأثیر فرهنگ شهادت بر تداوم انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 143-178]
 • انقلاب اسلامی زنان، ایثار و شهادت در دوره معاصر [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 73-90]
 • انقلاب اسلامی انعکاس ارزش‌های انقلاب 57 در رادیو انقلاب: (مطالعۀ نحوۀ ارزش‌گذاری به انقلاب اسلامی ایران در برنامۀ صبحگاهی طلوع فجر) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 69-96]
 • انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی و فعالیت های فرهنگی هدفمند «با تاکید بر مفهوم عدالت» [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 243-264]
 • انقلاب اسلامی تحلیل و جستاری ناظر بر چیستی و چگونگی تحقق نظام انقلابی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 269-294]
 • انقلاب اسلامی نقش زنان ایثارگر در انقلاب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • انقلاب انسانی تحلیل و جستاری ناظر بر چیستی و چگونگی تحقق نظام انقلابی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 269-294]
 • اهتمام به امر انسان‌ها دلایل حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت‌های مظلوم جهان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 89-106]
 • اولویت راهبردی اولویت های راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با عملیات روانی دشمن مطالعه موردی: تیپ تکاوران امام سجاد(ع) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایثار بایسته های مهندسی فرهنگ در جامعه از منظر قرآن با تاکید بر نقش فرهنگ ایثار [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 139-176]
 • ایثار فضایی‌شدن فرهنگ ایثار و شهادت در مساجد استان خراسان رضوی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 11-37]
 • ایثار جایگاه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (از منظر قرآن و روایات) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 85-104]
 • ایثار تأثیر ایثارگری اجتماعی بر تقویت سرمایه اجتماعی در بین شهروندان یزد [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 9-32]
 • ایثار تبیین جامعه‌شناختی فرهنگ ایثار و شهادت [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 33-68]
 • ایثار راهکارهای نهادینه‌سازی (تعمیق، ترویج و تحفیظ) فرهنگ ایثار و شهادت در نظام آموزش‌وپرورش [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 321-347]
 • ایثار تاثیر شبکه ی ماهواره ای فارسی زبان من و تو بر فرهنگ ایثار و مقاومت،سبک زندگی و هویت ایرانی،اسلامی نسل جوان [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 25-54]
 • ایثار نقش زنان در ترویج فرهنگ ایثار (با تکیه بر دو اثر «باغ بلور» و «گلاب خانم») [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 85-108]
 • ایثار اشاعه فرهنگ ایثار و نقش آن در تحقق توسعه فرهنگی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 9-24]
 • ایثار بررسی نقش وآثار ایثار و شهادت در جامعه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایثار بررسی و شناخت شان، منزل و جایگاه ایثار و ایثارگر در قرآن و روایات دینی و اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایثار نقش زنان ایثارگر در انقلاب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایثار ارتقاء فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایثار اجتماعی شناخت عوامل مؤثر بر ایجاد فرهنگ ایثار اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 219-242]
 • ایثار زنان زنان، ایثار و شهادت در دوره معاصر [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 73-90]
 • ایثارگر بررسی و شناخت شان، منزل و جایگاه ایثار و ایثارگر در قرآن و روایات دینی و اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایثارگری اجتماعی تأثیر ایثارگری اجتماعی بر تقویت سرمایه اجتماعی در بین شهروندان یزد [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 9-32]
 • ایثار و شهادت تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه‌های فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت ملت فلسطین (تألیف سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 59-84]
 • ایثار و شهادت نحوه چگونه علاقه مند نمودن دانش آموزان نسبت به فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت با استفاده از فعالیت های فرهنگی، هنری و تربیتی مدرسه (نمونه موردی: سرود همسُرایان فجر انقلاب اسلامی ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایمان بررسی واژه حب در اصول کافی و صحیح بخاری [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 111-132]
 • اینستاگرام بررسی نقش و جایگاه فعالان زن حوزه رسانه در ترویج فرهنگ ایثار [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 43-62]

ب

 • باغ بلور نقش زنان در ترویج فرهنگ ایثار (با تکیه بر دو اثر «باغ بلور» و «گلاب خانم») [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 85-108]
 • برنامۀ صبحگاهی انعکاس ارزش‌های انقلاب 57 در رادیو انقلاب: (مطالعۀ نحوۀ ارزش‌گذاری به انقلاب اسلامی ایران در برنامۀ صبحگاهی طلوع فجر) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 69-96]
 • بعد اجتماعی شناخت عوامل مؤثر بر ایجاد فرهنگ ایثار اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 219-242]
 • بعد رفتاری شناخت عوامل مؤثر بر ایجاد فرهنگ ایثار اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 219-242]
 • بعد نگرشی شناخت عوامل مؤثر بر ایجاد فرهنگ ایثار اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 219-242]
 • بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تحلیل مؤلفه‌های معنویت و اخلاق در وصیت‌نامه شهدای فرهنگی استان ایلام مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 47-72]

پ

 • پرستاران تحلیل عامل اکتشافی ،تاِئیدی وهمسانی درونی پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ ایثار وشهادت در پرستاران بیمارستان های اصفهان [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 153-181]
 • پرسشنامه محقق ساخته تحلیل عامل اکتشافی ،تاِئیدی وهمسانی درونی پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ ایثار وشهادت در پرستاران بیمارستان های اصفهان [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 153-181]
 • پیام های تسلیت واکاوی تطبیقی ویژگی های الگو بودن سردار سلیمانی و مالک اشتر بر اساس پیا م های منابع تاثیرگذار جامعه [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 209-238]
 • پیشران شناسایی متغیرهای مؤثر بر تدیّن و انقلابی گری در گسترش و تعمیق فرهنگ ایثار و مقاومت: کاربست روش میک‌مک در آینده‌پژوهی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 39-57]
 • پیوند معنوی الگوی ساختاری رابطه فرهنگ ایثاروشهادت باپیوند معنوی وسرمایه روان شناختی در کارکنان اداری [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 131-154]

ت

 • تأثیرات ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث مجموعه های ورزشی جانبازان ومعلولان (با مطالعه سوله ورزشی شهید بهشتی در منطقه 8 شهرداری تهران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 301-320]
 • تبعیت از ولایت لزوم وحدت در تبعیّت جامع و کامل از رهبر بصیر و فهیم به عنوان تنها راه نجات [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحقیق پیمایشی رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقاضای سینمای دفاع مقدس در جوانان:(مطالعه موردی مدرسه سینمایی حوزه هنری انقلاب اسلامی) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 39-64]
 • تحلیل اکتشافی تحلیل عامل اکتشافی ،تاِئیدی وهمسانی درونی پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ ایثار وشهادت در پرستاران بیمارستان های اصفهان [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 153-181]
 • تحلیل تائیدی تحلیل عامل اکتشافی ،تاِئیدی وهمسانی درونی پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ ایثار وشهادت در پرستاران بیمارستان های اصفهان [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 153-181]
 • تحلیل عاملی تحلیل عامل اکتشافی ،تاِئیدی وهمسانی درونی پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ ایثار وشهادت در پرستاران بیمارستان های اصفهان [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 153-181]
 • تحلیل گفتمان «معنویت سیاسی و منبع الهام»؛ گفتمان دفاع مقدس از منظر امام خمینی(ره) و آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله‌العالی) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 183-217]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه‌های فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت ملت فلسطین (تألیف سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 59-84]
 • تحلیل محتوا تحلیل مؤلفه‌های معنویت و اخلاق در وصیت‌نامه شهدای فرهنگی استان ایلام مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 47-72]
 • تحلیل محتوا بررسی واژه حب در اصول کافی و صحیح بخاری [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 111-132]
 • تحلیل مضمون سیاست‌های رفاه اجتماعی بنیاد شهید برای همسران شهدا (مطالعه کیفی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 63-84]
 • تداوم انقلاب تأثیر فرهنگ شهادت بر تداوم انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 143-178]
 • ترور سردار سلیمانی دفاع مشروع یا نقض قواعد بین‌المللی در ترور سردار سلیمانی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 181-208]
 • ترویج فرهنگ فضایی‌شدن فرهنگ ایثار و شهادت در مساجد استان خراسان رضوی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 11-37]
 • تغییر نگرش بررسی مدیریت منابع انسانی با روحیه جهادی و ایثارگری در فرایند رشد و توسعۀ کشور [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 55-84]
 • تقاضای خرید رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقاضای سینمای دفاع مقدس در جوانان:(مطالعه موردی مدرسه سینمایی حوزه هنری انقلاب اسلامی) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 39-64]
 • تکنیک بررسی تکنیک و محتوای آثار هنری شهدا و ایثارگران؛ با مطالعه60 اثر از موزه شهدای تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • تماشای تلویزیون رابطه میان میزان تماشای سریال‌های تلویزیونی زنان در ماه رمضان با هویت دینی آنان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 177-197]
 • تمدن مولفه ها و راهکارهای تمدن نوین اسلامی در اندیشه های امام خمینی(س) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 107-138]
 • تمدن اسلامی مولفه ها و راهکارهای تمدن نوین اسلامی در اندیشه های امام خمینی(س) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 107-138]
 • تمدن اسلامی بازخوانی نقش همسران شهدا در احیای رویکردهای نوین اجتماع محور )رویکردی تحلیلی به جریان شناسی نقش همسران شهدا در سیاست گذاری اجتماعی با نگاهی به تمدن اسلامی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تهاجم فرهنگی ضرورت حفظ دستاوردهای فرهنگی، معنوی دفاع مقدس و بررسی تاثیرات جنگ نرم بر ساختار آن [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 109-130]
 • تهدید هویت و رابطۀ آن با امنیت از دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 113-142]
 • توافقنامه ابراهیم تحلیل نظری بر شکل گیری توافقنامه ابراهیم [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 295-314]
 • توسعه اخلاق حرفه‌ای تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت بر توسعه اخلاق حرفه ای درآموزش وپرورش [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 155-180]
 • توسعه فرهنگی اشاعه فرهنگ ایثار و نقش آن در تحقق توسعه فرهنگی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 9-24]

ج

 • جامعه اسلامی بررسی نقش وآثار ایثار و شهادت در جامعه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جامعه‌شناختی تبیین جامعه‌شناختی فرهنگ ایثار و شهادت [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 33-68]
 • جانباز ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث مجموعه های ورزشی جانبازان ومعلولان (با مطالعه سوله ورزشی شهید بهشتی در منطقه 8 شهرداری تهران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 301-320]
 • جانباز بررسی و شناخت شان، منزل و جایگاه ایثار و ایثارگر در قرآن و روایات دینی و اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جایگاه شهید ایجاد لحظاتی نورانی بدون تنش حین قرائت قرآن در کلاس و هدیه ثواب آن روز به یک شهید [(مقالات آماده انتشار)]
 • جبهه مقاومت جایگاه کشور عراق در جبهه مقاومت [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 133-153]
 • جلال انسانیت بررسی و شناخت شان، منزل و جایگاه ایثار و ایثارگر در قرآن و روایات دینی و اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی و فعالیت های فرهنگی هدفمند «با تاکید بر مفهوم عدالت» [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 243-264]
 • جمهوری اسلامی ایران دلایل حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت‌های مظلوم جهان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 89-106]
 • جمهوری اسلامی ایران اولویت های راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با عملیات روانی دشمن مطالعه موردی: تیپ تکاوران امام سجاد(ع) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جنبش‌های اجتماعی تحلیل و جستاری ناظر بر چیستی و چگونگی تحقق نظام انقلابی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 269-294]
 • جنگ بررسی تکنیک و محتوای آثار هنری شهدا و ایثارگران؛ با مطالعه60 اثر از موزه شهدای تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • جنگ بازتاب دفاع مقدس در اشعار سیمین دخت وحیدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جنگ تحمیلی زنان، ایثار و شهادت در دوره معاصر [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 73-90]
 • جنگ تحمیلی واکاوی عملیات کربلای چهار و علل شکست و آثار و نتایج آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • جنگ نرم ضرورت حفظ دستاوردهای فرهنگی، معنوی دفاع مقدس و بررسی تاثیرات جنگ نرم بر ساختار آن [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 109-130]
 • جنگ هشت‌ساله خرده‌فرهنگ رزمندگان جمهوری اسلامی ایران در جنگ هشت‌ساله [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 9-46]
 • جهاد جهاد و شهادت، منتهای خدمتگزاری به انسانیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهادی نقش فرهنگ ایثار و شهادت در ایجاد روحیه جهادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوان نقش فرهنگ ایثار و شهادت در ایجاد روحیه جهادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوانی ارتقاء فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان [(مقالات آماده انتشار)]

ح

 • حب بررسی واژه حب در اصول کافی و صحیح بخاری [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 111-132]
 • حس نوع‌دوستی تأثیر فرهنگ ایثار اجتماعی بر سرمایۀ اجتماعی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 129-152]
 • حماسه جلوه های عرفانی حماسی سرداران شهید نامی استان اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]

خ

 • خانواده شهید بررسی عملکرد صداوسیما در خصوص انعکاس منزلت اجتماعی خانوادۀ شهدای نزاجا [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 9-42]
 • خدامحوری تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت بر توسعه اخلاق حرفه ای درآموزش وپرورش [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 155-180]
 • خدمتگزاری جهاد و شهادت، منتهای خدمتگزاری به انسانیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدمت‌گزاری به خلق تأثیر فرهنگ ایثار اجتماعی بر سرمایۀ اجتماعی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 129-152]
 • خرده‌فرهنگ جبهه خرده‌فرهنگ رزمندگان جمهوری اسلامی ایران در جنگ هشت‌ساله [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 9-46]
 • خروج از بحران لزوم وحدت در تبعیّت جامع و کامل از رهبر بصیر و فهیم به عنوان تنها راه نجات [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلاقیت بررسی تکنیک و محتوای آثار هنری شهدا و ایثارگران؛ با مطالعه60 اثر از موزه شهدای تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • خیرعمومی انقلاب اسلامی و فعالیت های فرهنگی هدفمند «با تاکید بر مفهوم عدالت» [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 243-264]

د

 • داشتن روحیه همبستگی تأثیر فرهنگ ایثار اجتماعی بر سرمایۀ اجتماعی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 129-152]
 • دانش‌آموز میزان اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران و رابطۀ آن با متغیرهای زمینه‌ای (موردمطالعه؛ فرزندان خانواده‌های ایثارگران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 265-299]
 • دانش آموزان نحوه چگونه علاقه مند نمودن دانش آموزان نسبت به فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت با استفاده از فعالیت های فرهنگی، هنری و تربیتی مدرسه (نمونه موردی: سرود همسُرایان فجر انقلاب اسلامی ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دفاع از مظلوم دلایل حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت‌های مظلوم جهان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 89-106]
 • دفاع مشروع دفاع مشروع یا نقض قواعد بین‌المللی در ترور سردار سلیمانی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 181-208]
 • دفاع مقدس «معنویت سیاسی و منبع الهام»؛ گفتمان دفاع مقدس از منظر امام خمینی(ره) و آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله‌العالی) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 183-217]
 • دفاع مقدس ضرورت حفظ دستاوردهای فرهنگی، معنوی دفاع مقدس و بررسی تاثیرات جنگ نرم بر ساختار آن [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 109-130]
 • دفاع مقدس جلوه های عرفانی حماسی سرداران شهید نامی استان اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • دمع آثار گریستن بر شهیدان از منظر اسلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • دوره متوسطه میزان اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران و رابطۀ آن با متغیرهای زمینه‌ای (موردمطالعه؛ فرزندان خانواده‌های ایثارگران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 265-299]
 • دولت اسلامی تبیین الگوی اخلاق سیاسی مدیران در نظام اسلامی مبتنی بر نهج البلاغه [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 239-268]
 • دین هویت و رابطۀ آن با امنیت از دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 113-142]

ر

 • رابطه رابطه مولفه های مدیریت جهادی در بیانات مقام معظم رهبری، با محبوبیت سردار سلیمانی و اولویت بندی آن ها [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 97-128]
 • رادیو انقلاب انعکاس ارزش‌های انقلاب 57 در رادیو انقلاب: (مطالعۀ نحوۀ ارزش‌گذاری به انقلاب اسلامی ایران در برنامۀ صبحگاهی طلوع فجر) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 69-96]
 • راهبرد جایگاه قدرت نرم در بسترهای غافلگیری راهبردی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 91-109]
 • راهکار جایگاه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (از منظر قرآن و روایات) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 85-104]
 • رزمندگان خرده‌فرهنگ رزمندگان جمهوری اسلامی ایران در جنگ هشت‌ساله [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 9-46]
 • رژیم صهیونیستی تحلیل نظری بر شکل گیری توافقنامه ابراهیم [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 295-314]
 • رسانه رابطه میان میزان تماشای سریال‌های تلویزیونی زنان در ماه رمضان با هویت دینی آنان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 177-197]
 • رسانه بررسی نقش و جایگاه فعالان زن حوزه رسانه در ترویج فرهنگ ایثار [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 43-62]
 • رسانه تاثیر شبکه ی ماهواره ای فارسی زبان من و تو بر فرهنگ ایثار و مقاومت،سبک زندگی و هویت ایرانی،اسلامی نسل جوان [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 25-54]
 • رشد و توسعه بررسی مدیریت منابع انسانی با روحیه جهادی و ایثارگری در فرایند رشد و توسعۀ کشور [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 55-84]
 • رفتار بررسی مدیریت منابع انسانی با روحیه جهادی و ایثارگری در فرایند رشد و توسعۀ کشور [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 55-84]
 • رمان باغ بهشت تأثیر تفکرات عاشورایی بر رزمندگان دفاع مقدس در رمان باغ بهشت [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 9-38]
 • رمان دفاع ‌مقدس تأثیر تفکرات عاشورایی بر رزمندگان دفاع مقدس در رمان باغ بهشت [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 9-38]
 • رمان دفاع مقدس نقش زنان در ترویج فرهنگ ایثار (با تکیه بر دو اثر «باغ بلور» و «گلاب خانم») [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 85-108]
 • رهبر رابطه مولفه های مدیریت جهادی در بیانات مقام معظم رهبری، با محبوبیت سردار سلیمانی و اولویت بندی آن ها [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 97-128]
 • روایات جایگاه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (از منظر قرآن و روایات) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 85-104]
 • روایات بررسی واژه حب در اصول کافی و صحیح بخاری [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 111-132]
 • روحیه نقش فرهنگ ایثار و شهادت در ایجاد روحیه جهادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روحیه ایثارگری بررسی مدیریت منابع انسانی با روحیه جهادی و ایثارگری در فرایند رشد و توسعۀ کشور [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 55-84]
 • روحیه فداکاری تأثیر فرهنگ ایثار اجتماعی بر سرمایۀ اجتماعی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 129-152]

ز

 • زن نقش زنان در ترویج فرهنگ ایثار (با تکیه بر دو اثر «باغ بلور» و «گلاب خانم») [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 85-108]
 • زنان بررسی نقش و جایگاه فعالان زن حوزه رسانه در ترویج فرهنگ ایثار [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 43-62]
 • زنان نقش زنان ایثارگر در انقلاب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

ژ

 • ژئوپلیتیک جایگاه کشور عراق در جبهه مقاومت [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 133-153]

س

 • سازمان‌های دولتی مولفه‌های اخلاق اسلامی در سازمان های دولتی ایران [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 133-142]
 • سبیل آثار گریستن بر شهیدان از منظر اسلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • سردار سلیمانی رابطه مولفه های مدیریت جهادی در بیانات مقام معظم رهبری، با محبوبیت سردار سلیمانی و اولویت بندی آن ها [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 97-128]
 • سردار سلیمانی واکاوی تطبیقی ویژگی های الگو بودن سردار سلیمانی و مالک اشتر بر اساس پیا م های منابع تاثیرگذار جامعه [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 209-238]
 • سرمایه اجتماعی بررسی جامعه‌شناختی تغییرات در شیوه‌های کسب مقبولیت اجتماعی در جوانان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 105-132]
 • سرمایه اجتماعی تأثیر ایثارگری اجتماعی بر تقویت سرمایه اجتماعی در بین شهروندان یزد [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 9-32]
 • سرمایه اقتصادی بررسی جامعه‌شناختی تغییرات در شیوه‌های کسب مقبولیت اجتماعی در جوانان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 105-132]
 • سرمایه فرهنگی بررسی جامعه‌شناختی تغییرات در شیوه‌های کسب مقبولیت اجتماعی در جوانان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 105-132]
 • سرمایۀ اجتماعی تأثیر فرهنگ ایثار اجتماعی بر سرمایۀ اجتماعی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 129-152]
 • سرود همسُرایان فجر انقلاب اسلامی نحوه چگونه علاقه مند نمودن دانش آموزان نسبت به فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت با استفاده از فعالیت های فرهنگی، هنری و تربیتی مدرسه (نمونه موردی: سرود همسُرایان فجر انقلاب اسلامی ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلاله ها نقش ترکیبی تشکل ها و سازمان ها در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (مطالعه موردی طرح لاله های روشن ، سلاله ها و...) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سند مبانی حفاظت از آثار شهدا در موزه (مطالعۀ موردی: موزه شهدای تبریز) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 85-112]
 • سوله ورزشی ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث مجموعه های ورزشی جانبازان ومعلولان (با مطالعه سوله ورزشی شهید بهشتی در منطقه 8 شهرداری تهران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 301-320]
 • سیاست جایگاه قدرت نرم در بسترهای غافلگیری راهبردی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 91-109]
 • سیاست تبیین الگوی اخلاق سیاسی مدیران در نظام اسلامی مبتنی بر نهج البلاغه [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 239-268]
 • سیاست اجتماعی سیاست‌های رفاه اجتماعی بنیاد شهید برای همسران شهدا (مطالعه کیفی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 63-84]
 • سیاست خارجی تحلیل نظری بر شکل گیری توافقنامه ابراهیم [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 295-314]
 • سیاست‌گذاری بررسی مدیریت منابع انسانی با روحیه جهادی و ایثارگری در فرایند رشد و توسعۀ کشور [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 55-84]
 • سیاست گذاری اجتماعی بازخوانی نقش همسران شهدا در احیای رویکردهای نوین اجتماع محور )رویکردی تحلیلی به جریان شناسی نقش همسران شهدا در سیاست گذاری اجتماعی با نگاهی به تمدن اسلامی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیاست‌های رفاهی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران سیاست‌های رفاه اجتماعی بنیاد شهید برای همسران شهدا (مطالعه کیفی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 63-84]
 • سیمین‌دخت وحیدی بازتاب دفاع مقدس در اشعار سیمین دخت وحیدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سینمای دفاع مقدس رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقاضای سینمای دفاع مقدس در جوانان:(مطالعه موردی مدرسه سینمایی حوزه هنری انقلاب اسلامی) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 39-64]

ش

 • شاخصه های تمدن اسلامی مولفه ها و راهکارهای تمدن نوین اسلامی در اندیشه های امام خمینی(س) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 107-138]
 • شبکه اجتماعی بررسی نقش و جایگاه فعالان زن حوزه رسانه در ترویج فرهنگ ایثار [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 43-62]
 • شبکه من و تو تاثیر شبکه ی ماهواره ای فارسی زبان من و تو بر فرهنگ ایثار و مقاومت،سبک زندگی و هویت ایرانی،اسلامی نسل جوان [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 25-54]
 • شبکه یک صداوسیما بررسی عملکرد صداوسیما در خصوص انعکاس منزلت اجتماعی خانوادۀ شهدای نزاجا [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 9-42]
 • شهادت فضایی‌شدن فرهنگ ایثار و شهادت در مساجد استان خراسان رضوی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 11-37]
 • شهادت بررسی عملکرد صداوسیما در خصوص انعکاس منزلت اجتماعی خانوادۀ شهدای نزاجا [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 9-42]
 • شهادت جایگاه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (از منظر قرآن و روایات) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 85-104]
 • شهادت تبیین جامعه‌شناختی فرهنگ ایثار و شهادت [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 33-68]
 • شهادت راهکارهای نهادینه‌سازی (تعمیق، ترویج و تحفیظ) فرهنگ ایثار و شهادت در نظام آموزش‌وپرورش [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 321-347]
 • شهادت جهاد و شهادت، منتهای خدمتگزاری به انسانیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهادت بررسی نقش وآثار ایثار و شهادت در جامعه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهادت بررسی و شناخت شان، منزل و جایگاه ایثار و ایثارگر در قرآن و روایات دینی و اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهادت ایجاد لحظاتی نورانی بدون تنش حین قرائت قرآن در کلاس و هدیه ثواب آن روز به یک شهید [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهادت‌طلبی زنان زنان، ایثار و شهادت در دوره معاصر [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 73-90]
 • شهادت و فرهنگ ارتقاء فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهدا مبانی حفاظت از آثار شهدا در موزه (مطالعۀ موردی: موزه شهدای تبریز) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 85-112]
 • شهدا و ایثارگران بررسی تکنیک و محتوای آثار هنری شهدا و ایثارگران؛ با مطالعه60 اثر از موزه شهدای تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهید جلوه های عرفانی حماسی سرداران شهید نامی استان اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهید جهاد و شهادت، منتهای خدمتگزاری به انسانیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهید آثار گریستن بر شهیدان از منظر اسلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهید بررسی و شناخت شان، منزل و جایگاه ایثار و ایثارگر در قرآن و روایات دینی و اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهید ایجاد لحظاتی نورانی بدون تنش حین قرائت قرآن در کلاس و هدیه ثواب آن روز به یک شهید [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صحیح بخاری بررسی واژه حب در اصول کافی و صحیح بخاری [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 111-132]

ع

 • عاشورا زنان، ایثار و شهادت در دوره معاصر [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 73-90]
 • عدالت مولفه‌های اخلاق اسلامی در سازمان های دولتی ایران [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 133-142]
 • عدالت انقلاب اسلامی و فعالیت های فرهنگی هدفمند «با تاکید بر مفهوم عدالت» [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 243-264]
 • عدم تعلق به دنیا تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت بر توسعه اخلاق حرفه ای درآموزش وپرورش [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 155-180]
 • عراق جایگاه کشور عراق در جبهه مقاومت [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 133-153]
 • عرفان جلوه های عرفانی حماسی سرداران شهید نامی استان اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • عمل صالح تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت بر توسعه اخلاق حرفه ای درآموزش وپرورش [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 155-180]
 • عملیات روانی اولویت های راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با عملیات روانی دشمن مطالعه موردی: تیپ تکاوران امام سجاد(ع) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عوامل شکست واکاوی عملیات کربلای چهار و علل شکست و آثار و نتایج آن [(مقالات آماده انتشار)]

غ

 • غافلگیری جایگاه قدرت نرم در بسترهای غافلگیری راهبردی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 91-109]
 • غرب آسیا جایگاه کشور عراق در جبهه مقاومت [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 133-153]

ف

 • فداکاری نقش زنان ایثارگر در انقلاب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرزندان خانواده ایثارگران میزان اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران و رابطۀ آن با متغیرهای زمینه‌ای (موردمطالعه؛ فرزندان خانواده‌های ایثارگران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 265-299]
 • فرهنگ بایسته های مهندسی فرهنگ در جامعه از منظر قرآن با تاکید بر نقش فرهنگ ایثار [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 139-176]
 • فرهنگ شناخت عوامل مؤثر بر ایجاد فرهنگ ایثار اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 219-242]
 • فرهنگ تبیین جامعه‌شناختی فرهنگ ایثار و شهادت [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 33-68]
 • فرهنگ تاثیر شبکه ی ماهواره ای فارسی زبان من و تو بر فرهنگ ایثار و مقاومت،سبک زندگی و هویت ایرانی،اسلامی نسل جوان [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 25-54]
 • فرهنگ اشاعه فرهنگ ایثار و نقش آن در تحقق توسعه فرهنگی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 9-24]
 • فرهنگ اسلامی و ایرانی خرده‌فرهنگ رزمندگان جمهوری اسلامی ایران در جنگ هشت‌ساله [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 9-46]
 • فرهنگ ایثار شناسایی متغیرهای مؤثر بر تدیّن و انقلابی گری در گسترش و تعمیق فرهنگ ایثار و مقاومت: کاربست روش میک‌مک در آینده‌پژوهی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 39-57]
 • فرهنگ ایثار بررسی نقش و جایگاه فعالان زن حوزه رسانه در ترویج فرهنگ ایثار [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 43-62]
 • فرهنگ ایثار زنان، ایثار و شهادت در دوره معاصر [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 73-90]
 • فرهنگ ایثار اجتماعی تأثیر فرهنگ ایثار اجتماعی بر سرمایۀ اجتماعی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 129-152]
 • فرهنگ ایثار و شهادت تبیین جامعه‌شناختی فرهنگ ایثار و شهادت [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 33-68]
 • فرهنگ ایثار و شهادت تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت بر توسعه اخلاق حرفه ای درآموزش وپرورش [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 155-180]
 • فرهنگ ایثار و شهادت الگوی ساختاری رابطه فرهنگ ایثاروشهادت باپیوند معنوی وسرمایه روان شناختی در کارکنان اداری [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 131-154]
 • فرهنگ عاشورا تأثیر فرهنگ شهادت بر تداوم انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 143-178]
 • فرهنگ مقاومت تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه‌های فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت ملت فلسطین (تألیف سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 59-84]
 • فرهنگ مقاومت نحوه چگونه علاقه مند نمودن دانش آموزان نسبت به فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت با استفاده از فعالیت های فرهنگی، هنری و تربیتی مدرسه (نمونه موردی: سرود همسُرایان فجر انقلاب اسلامی ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فضایی‌شدن فرهنگ فضایی‌شدن فرهنگ ایثار و شهادت در مساجد استان خراسان رضوی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 11-37]
 • فعالیت‌های فرهنگی انقلاب اسلامی و فعالیت های فرهنگی هدفمند «با تاکید بر مفهوم عدالت» [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 243-264]

ق

 • قانون اساسی انعکاس ارزش‌های انقلاب 57 در رادیو انقلاب: (مطالعۀ نحوۀ ارزش‌گذاری به انقلاب اسلامی ایران در برنامۀ صبحگاهی طلوع فجر) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 69-96]
 • قـــُتِل آثار گریستن بر شهیدان از منظر اسلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • قدرت نرم جایگاه قدرت نرم در بسترهای غافلگیری راهبردی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 91-109]
 • قرآن بایسته های مهندسی فرهنگ در جامعه از منظر قرآن با تاکید بر نقش فرهنگ ایثار [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 139-176]
 • قرآن جایگاه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (از منظر قرآن و روایات) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 85-104]

ک

 • کارکنان اداری الگوی ساختاری رابطه فرهنگ ایثاروشهادت باپیوند معنوی وسرمایه روان شناختی در کارکنان اداری [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 131-154]
 • کارگزار تبیین الگوی اخلاق سیاسی مدیران در نظام اسلامی مبتنی بر نهج البلاغه [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 239-268]
 • کتب درسی تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه‌های فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت ملت فلسطین (تألیف سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 59-84]
 • کربلای4 واکاوی عملیات کربلای چهار و علل شکست و آثار و نتایج آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلید واژه‌ها: دفاع مقدس بازتاب دفاع مقدس در اشعار سیمین دخت وحیدی [(مقالات آماده انتشار)]

گ

 • گریه آثار گریستن بر شهیدان از منظر اسلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • گلاب خانم نقش زنان در ترویج فرهنگ ایثار (با تکیه بر دو اثر «باغ بلور» و «گلاب خانم») [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 85-108]

ل

 • لاله های روشن نقش ترکیبی تشکل ها و سازمان ها در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (مطالعه موردی طرح لاله های روشن ، سلاله ها و...) [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی الگوی ساختاری رابطه فرهنگ ایثاروشهادت باپیوند معنوی وسرمایه روان شناختی در کارکنان اداری [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 131-154]
 • ماده 51 منشور سازمان ملل متحد دفاع مشروع یا نقض قواعد بین‌المللی در ترور سردار سلیمانی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 181-208]
 • مالک اشتر واکاوی تطبیقی ویژگی های الگو بودن سردار سلیمانی و مالک اشتر بر اساس پیا م های منابع تاثیرگذار جامعه [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 209-238]
 • متغیر کلیدی شناسایی متغیرهای مؤثر بر تدیّن و انقلابی گری در گسترش و تعمیق فرهنگ ایثار و مقاومت: کاربست روش میک‌مک در آینده‌پژوهی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 39-57]
 • مجاهد جهاد و شهادت، منتهای خدمتگزاری به انسانیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • محبوبیت رابطه مولفه های مدیریت جهادی در بیانات مقام معظم رهبری، با محبوبیت سردار سلیمانی و اولویت بندی آن ها [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 97-128]
 • مدرسه نحوه چگونه علاقه مند نمودن دانش آموزان نسبت به فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت با استفاده از فعالیت های فرهنگی، هنری و تربیتی مدرسه (نمونه موردی: سرود همسُرایان فجر انقلاب اسلامی ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت آینده شناسایی متغیرهای مؤثر بر تدیّن و انقلابی گری در گسترش و تعمیق فرهنگ ایثار و مقاومت: کاربست روش میک‌مک در آینده‌پژوهی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 39-57]
 • مدیریت جهادی رابطه مولفه های مدیریت جهادی در بیانات مقام معظم رهبری، با محبوبیت سردار سلیمانی و اولویت بندی آن ها [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 97-128]
 • مدیریت جهادی بررسی مدیریت منابع انسانی با روحیه جهادی و ایثارگری در فرایند رشد و توسعۀ کشور [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 55-84]
 • مدیریت سیاسی تبیین الگوی اخلاق سیاسی مدیران در نظام اسلامی مبتنی بر نهج البلاغه [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 239-268]
 • مردم‌داری تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت بر توسعه اخلاق حرفه ای درآموزش وپرورش [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 155-180]
 • مسجد فضایی‌شدن فرهنگ ایثار و شهادت در مساجد استان خراسان رضوی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 11-37]
 • مشروطه زنان، ایثار و شهادت در دوره معاصر [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 73-90]
 • معنویت سیاسی «معنویت سیاسی و منبع الهام»؛ گفتمان دفاع مقدس از منظر امام خمینی(ره) و آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله‌العالی) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 183-217]
 • معنویت و اخلاق تحلیل مؤلفه‌های معنویت و اخلاق در وصیت‌نامه شهدای فرهنگی استان ایلام مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 47-72]
 • مقاومت تاثیر شبکه ی ماهواره ای فارسی زبان من و تو بر فرهنگ ایثار و مقاومت،سبک زندگی و هویت ایرانی،اسلامی نسل جوان [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 25-54]
 • مقاومت لزوم وحدت در تبعیّت جامع و کامل از رهبر بصیر و فهیم به عنوان تنها راه نجات [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقبولیت اجتماعی بررسی جامعه‌شناختی تغییرات در شیوه‌های کسب مقبولیت اجتماعی در جوانان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 105-132]
 • ملت فلسطین تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه‌های فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت ملت فلسطین (تألیف سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 59-84]
 • ملل مظلوم جهان دلایل حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت‌های مظلوم جهان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 89-106]
 • منابع انسانی بررسی مدیریت منابع انسانی با روحیه جهادی و ایثارگری در فرایند رشد و توسعۀ کشور [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 55-84]
 • منبع الهام «معنویت سیاسی و منبع الهام»؛ گفتمان دفاع مقدس از منظر امام خمینی(ره) و آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله‌العالی) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 183-217]
 • منزلت اجتماعی بررسی عملکرد صداوسیما در خصوص انعکاس منزلت اجتماعی خانوادۀ شهدای نزاجا [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 9-42]
 • منطقه جایگاه کشور عراق در جبهه مقاومت [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 133-153]
 • مهندسی فرهنگی بایسته های مهندسی فرهنگ در جامعه از منظر قرآن با تاکید بر نقش فرهنگ ایثار [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 139-176]
 • موانع جایگاه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (از منظر قرآن و روایات) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 85-104]
 • موت آثار گریستن بر شهیدان از منظر اسلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • موزه مبانی حفاظت از آثار شهدا در موزه (مطالعۀ موردی: موزه شهدای تبریز) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 85-112]
 • میک‌مک شناسایی متغیرهای مؤثر بر تدیّن و انقلابی گری در گسترش و تعمیق فرهنگ ایثار و مقاومت: کاربست روش میک‌مک در آینده‌پژوهی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 39-57]

ن

 • نزاجا بررسی عملکرد صداوسیما در خصوص انعکاس منزلت اجتماعی خانوادۀ شهدای نزاجا [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 9-42]
 • نظام آموزش‌وپرورش راهکارهای نهادینه‌سازی (تعمیق، ترویج و تحفیظ) فرهنگ ایثار و شهادت در نظام آموزش‌وپرورش [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 321-347]
 • نظام انقلابی تحلیل و جستاری ناظر بر چیستی و چگونگی تحقق نظام انقلابی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 269-294]
 • نظامیان دوران جنگ خرده‌فرهنگ رزمندگان جمهوری اسلامی ایران در جنگ هشت‌ساله [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 9-46]
 • نظریه‌های انقلاب تحلیل و جستاری ناظر بر چیستی و چگونگی تحقق نظام انقلابی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 269-294]
 • نفت جایگاه کشور عراق در جبهه مقاومت [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 133-153]
 • نهادینه‌سازی راهکارهای نهادینه‌سازی (تعمیق، ترویج و تحفیظ) فرهنگ ایثار و شهادت در نظام آموزش‌وپرورش [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 321-347]
 • نهج البلاغه واکاوی تطبیقی ویژگی های الگو بودن سردار سلیمانی و مالک اشتر بر اساس پیا م های منابع تاثیرگذار جامعه [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 209-238]
 • نیروهای نظامی اولویت های راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با عملیات روانی دشمن مطالعه موردی: تیپ تکاوران امام سجاد(ع) [(مقالات آماده انتشار)]

و

 • واکاوی تطبیقی واکاوی تطبیقی ویژگی های الگو بودن سردار سلیمانی و مالک اشتر بر اساس پیا م های منابع تاثیرگذار جامعه [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 209-238]
 • وحدت لزوم وحدت در تبعیّت جامع و کامل از رهبر بصیر و فهیم به عنوان تنها راه نجات [(مقالات آماده انتشار)]
 • وصیت‌نامه شهدا تحلیل مؤلفه‌های معنویت و اخلاق در وصیت‌نامه شهدای فرهنگی استان ایلام مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 47-72]
 • وطن بازتاب دفاع مقدس در اشعار سیمین دخت وحیدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ولایتمداری لزوم وحدت در تبعیّت جامع و کامل از رهبر بصیر و فهیم به عنوان تنها راه نجات [(مقالات آماده انتشار)]

ه

 • همسران شهدا بازخوانی نقش همسران شهدا در احیای رویکردهای نوین اجتماع محور )رویکردی تحلیلی به جریان شناسی نقش همسران شهدا در سیاست گذاری اجتماعی با نگاهی به تمدن اسلامی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • همکاری و حمایت دلایل حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت‌های مظلوم جهان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 89-106]
 • هنرمند بررسی تکنیک و محتوای آثار هنری شهدا و ایثارگران؛ با مطالعه60 اثر از موزه شهدای تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • هویت رابطه میان میزان تماشای سریال‌های تلویزیونی زنان در ماه رمضان با هویت دینی آنان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 177-197]
 • هویت هویت و رابطۀ آن با امنیت از دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 113-142]
 • هویت جهادی تأثیر تفکرات عاشورایی بر رزمندگان دفاع مقدس در رمان باغ بهشت [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 9-38]
 • هویت دینی رابطه میان میزان تماشای سریال‌های تلویزیونی زنان در ماه رمضان با هویت دینی آنان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 177-197]

ی

 • یزد تأثیر ایثارگری اجتماعی بر تقویت سرمایه اجتماعی در بین شهروندان یزد [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 9-32]