اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رحیم نریمانی

ارتباطات مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید

r.narimany.94gmail.com

سردبیر

احمدعلی قانع

فقه و اصول دانشیار دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

4ghanegmail.com

اعضای هیات تحریریه

عباس اسدی

علوم ارتباطات دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

aliabbas1356yahoo.com

علی رجب‌زاده

پژوهش،‌هنر و سینما دانشیار پژوهشی هنر و سیمنا دانشگاه صداو سیما

ali_tahmasebihotmail.com

رحمان سعیدی

علوم ارتباطات دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

س
rsaeedi-77apyahoo.com

محمد سلطانی‌فر

علوم ارتباطات دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

m.soltanifaryahoo.com

ستار عودی

فرهنگ و تمدن دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی

sattar_oudiyahoo.com

احمدعلی قانع

دانشیار دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

4ghanegmail.com

علی‌اصغر کیا

علوم ارتباطات استادتمام دانشگاه علامه طباطبایی

keyaatu.ac.ir

امیدعلی مسعودی

علوم ارتباطات دانشیار دانشگاه سوره

oamasoodiyahoo.com

مدیر اجرایی

فاطمه سادات رضایی

رییس نشریات

frezaee7157gmail.com