نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و دانشگاه فرهنگیان صدوقی کرمانشاه. roza.yasaman65@yahoo.com

چکیده

جامعۀ امروز نیازمند گسترش فرهنگ ایثار و شهادت است. ایثار و شهادت درشمار عالی‌ترین مفاهیم الهی و حاصل متعالی‌ترین ارزش‌هایی هستند که یک انسان می‌تواند کسب کند. این مفاهیم اثرگذار و تعالی‌بخش می‌توانند فرهنگ یک جامعه را به غایت تحت تأثیر قرار دهند و والاترین برکات را به آن ببخشند. با توجه به اینکه در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که دین اسلام بر آن حاکم است. دینی که فطر و زهد و ایثار و شهادت است پس نباید ایثار و شهادت کم‌رنگ شود. از این‌‌رو اولاً به دلیل اثر اصلاحی که در جامعه، خانواده‌ها و جوانان دارد مثلاً اگر در خانواده‌ای روحیۀ ایثار و ازخودگذشتگی وجود داشته باشد آن خانواده از هم نمی‌پاشد و ثانیاً چون موضوعاتی هستند که در آیات و روایات بر آن تأکید زیادی شده است ما را به تتبع در آن تشویق می‌کنند پس باید آن را بشناسیم و بر مفاهیم آن تسلط پیدا کنیم و نیز ممکن است ایثار در جامعه کنونی کم‌رنگ شده باشد، باید از آن دفاع شود تا در نسل‌های بعدی نیز ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد واژۀ شهادت در ذهن برخی از مردم ما منتفی شده است. پس ما در این مقاله نقش به سزای آثار و پیامدهای فرهنگی ایثار و شهادت در جامعه اسلامی را بیان می‌کنیم و به آن می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the role and effects of sacrifice and martyrdom in Islamic society

نویسنده [English]

  • shahla rezaii

Lecturer of Islamic Azad University of Kermanshah and Farhangian Sadougi University of Kermanshah

چکیده [English]

Today's society needs to expand the culture of sacrifice and martyrdom, sacrifice and martyrdom are among the highest divine concepts and the result of the most sublime values that a human being can acquire. These effective and uplifting concepts can greatly influence the culture of a society and give it the highest blessings. Considering that we live in a society where Islam is prevalent, a religion that is fasting, asceticism, self-sacrifice, and martyrdom, then sacrifice and martyrdom should not be diminished. Therefore, because of the reforming effect it has on society, families, and youth, for example, if there is sacrifice in the family, the family does not fall apart, and also because it is something that is emphasized a lot in the verses and traditions, we are encouraged to participate in it, so we must know it and master its concepts, and sacrifice may have faded in today's society, it must be defended so that it continues in the next generations. The topic of martyrdom is considered finished in the minds of the majority of our people, so in this article, we express the role of punishment and the cultural consequences of sacrifice and martyrdom in the Islamic society and address it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • martyrdom
  • verses and traditions
  • self-sacrifice
  • Islamic society