تحلیل و جستاری ناظر بر چیستی و چگونگی تحقق نظام انقلابی

دوره 3، شماره 2، آذر 1401، صفحه 269-294

زهرا کوهساری؛ میثم جوکار


تحلیل نظری بر شکل گیری توافقنامه ابراهیم

دوره 3، شماره 2، آذر 1401، صفحه 295-314

حمیدرضا تبشیری؛ مرتضی رفیعی بصیری


بررسی عملکرد صداوسیما در خصوص انعکاس منزلت اجتماعی خانوادۀ شهدای نزاجا

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 9-42

هادی محمدی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی


خرده‌فرهنگ رزمندگان جمهوری اسلامی ایران در جنگ هشت‌ساله

دوره 2، شماره 2، دی 1400، صفحه 9-46

کیومرث مولادوست؛ سیدسعید آقایی


زنان، ایثار و شهادت در دوره معاصر

دوره 2، شماره 2، دی 1400، صفحه 73-90

کیوان شعبانی مقدم؛ سارا نژادی؛ فرزانه زین العابدینی؛ معصومه حسن زاده تبریزی


جایگاه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (از منظر قرآن و روایات)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 85-104

فخری قدمی کارمزدی


جایگاه قدرت نرم در بسترهای غافلگیری راهبردی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 2، دی 1400، صفحه 91-109

محمد پورقربان؛ رقیه مهری؛ حمیدرضا تبشیری


بررسی واژه حب در اصول کافی و صحیح بخاری

دوره 2، شماره 2، دی 1400، صفحه 111-132

منیژه آغاز؛ تهمینه پارسایی


هویت و رابطۀ آن با امنیت از دیدگاه امام خمینی (ره)

دوره 1، شماره 2، آذر 1398، صفحه 113-142

زینب نیک دانش؛ سیدعلی سادات اخوی


مولفه‌های اخلاق اسلامی در سازمان های دولتی ایران

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 133-142

سیامک نوریان؛ مرضیه عزمی منفرد؛ محمد ذاکری


جایگاه کشور عراق در جبهه مقاومت

دوره 2، شماره 2، دی 1400، صفحه 133-153

فائز جلیل طهماسبی؛ سید سجاد حسینی؛ الهام احمدی


تأثیر فرهنگ شهادت بر تداوم انقلاب اسلامی

دوره 1، شماره 2، آذر 1398، صفحه 143-178

علی جاوید؛ مهدی شوشتری


رابطه میان میزان تماشای سریال‌های تلویزیونی زنان در ماه رمضان با هویت دینی آنان

دوره 1، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 177-197

سمیه تاجیک اسماعیلی؛ محمد کلاهدوز


جلوه های عرفانی حماسی سرداران شهید نامی استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

زیبا صالحی مورکانی