بررسی مدیریت منابع انسانی با روحیه جهادی و ایثارگری در فرایند رشد و توسعۀ کشور

محمدحسن مهری

دوره 3، شماره 2 ، آذر 1401، ، صفحه 55-84

چکیده
  رشد و توسعه بر اساس سند چشم‌انداز حاکمیتی، شامل تدوین راهبردها، سیاست‌ها، خط‌مشی گذاری و برنامه‌های اجرایی بلندمدت شکل می‌گیرد. رشد به مفهوم تحول کمی و توسعه به مفهوم تحول کیفی و پایدار، با ایجاد تغییر محتوایی همه‌جانبه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و جمعیت (انسان‌ها) است. در سند چشم‌انداز توسعه کشور رسیدن به توسعه‌یافتگی، ...  بیشتر

رابطه مولفه های مدیریت جهادی در بیانات مقام معظم رهبری، با محبوبیت سردار سلیمانی و اولویت بندی آن ها

افسانه اکبری

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 97-128

چکیده
  هدف اصلی از انجام پژوهش پیش‌رو بررسی رابطۀ مؤلفه‌های مدیریت جهادی بیانات مقام معظم رهبری در محبوبیت سردار سلیمانی و اولویت‌بندی آن‌ها است. جامعۀ آماری، کلیۀ دبیران و اولیای مدارس خاص (تیزهوشان، شاهد و نمونه) دخترانه مقطع متوسطه اول شهر بوشهر در سال تحصیلی 99-98 است؛ که بنا بر آمار رسمی، 80 نفر است. روش پژوهش، توصیفی از نوع دلفی و همبستگی ...  بیشتر