راهکارهای نهادینه‌سازی (تعمیق، ترویج و تحفیظ) فرهنگ ایثار و شهادت در نظام آموزش‌وپرورش

مهدی میرزایی؛ عباس عامری پور

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 321-347

چکیده
  امروزه با توجه به گسترش حجم زیاد جنگ نرم در قالب شبیخون فرهنگی و از سوی دیگر گسترش موج بیداری اسلامی، مقاومت، ایثار و شهادت، ضرورت و اهمیت تعمیق، ترویج و حفظ فرهنگ ایثار و شهادت به‌عنوان یک فرهنگ غنی و ارزشمند اسلامی حساس‌تر شده است و دراین‌بین نقش آموزش‌وپرورش به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد تربیتی، اجتماعی، فرهنگی تأثیرگذار بعد از ...  بیشتر