کلیدواژه‌ها = ایثار
تأثیر ایثارگری اجتماعی بر تقویت سرمایه اجتماعی در بین شهروندان یزد

دوره 3، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 9-32

سیدعلیرضا افشانی؛ یزدان کریمی منجرمویی


تبیین جامعه‌شناختی فرهنگ ایثار و شهادت

دوره 3، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 33-68

بهاره نصیری؛ آمنه بختیاری


جایگاه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (از منظر قرآن و روایات)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 85-104

فخری قدمی کارمزدی


بایسته های مهندسی فرهنگ در جامعه از منظر قرآن با تاکید بر نقش فرهنگ ایثار

دوره 1، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 139-176

شاهرخ سالاریان؛ سدعبداله اصفهانی؛ محمد شفیق اسکی