نویسنده = سیدسعید آقایی
خرده‌فرهنگ رزمندگان جمهوری اسلامی ایران در جنگ هشت‌ساله

دوره 2، شماره 2، دی 1400، صفحه 9-46

کیومرث مولادوست؛ سیدسعید آقایی