تأثیر تفکرات عاشورایی بر رزمندگان دفاع مقدس در رمان باغ بهشت

محسن ظریفی نیا

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 9-38

چکیده
  چکیده تفکرات عاشورایی مهمترین راهبرد رزمندگان اسلام در مواجهه با عوامل غیریت‌ساز است. این مفهوم مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و سبک‌ زندگی جهادی امام‌حسین(ع) در گسترة دین محمدی است و اصول رفتاری امام و اصحاب او را در عرصه‌های جدال با مخالفان شریعت به منصة ظهور گذارده است. مطالعة این ظرفیت، دستاورد عزت، قوت و سعادت جامعة بشری را در بر ...  بیشتر