تأثیر فرهنگ شهادت بر تداوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی مربیگری عقیدتی دانشکده شهید محلاتی قم

2 استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم(نویسنده مسئول)

چکیده

یکی از عوامل مؤثر بر تداوم انقلاب اسلامی، فرهنگ شهادت است که ریشه درگذشته سرخ جامعه شیعی یعنی اعتقاد به عاشورا و مؤلفه­های ایثار، ازخودگذشتگی و شهادت در راه ارزش­ها دارد. این عناصر بعد از واقعه عاشورا به‌صورت یک فرهنگ در جوامع شیعی نمود پیدا کرد؛ به‌طوری‌که هنوز زمان زیادی از این واقعه نگذشته بود که قیام­های متعددی با تأثیرپذیری از عاشورا در جوامع شیعی به وقوع پیوست که ازجمله آن‌ها می‌توان به قیام توابین اشاره نمود. از همان زمان بود که شهادت‌طلبی به‌عنوان یک فرهنگ در جامعه مطرح شد و این اندیشه موجب گردید شیعیان در مبارزه با ظلم و ستم از مرگ نهراسند. انقلاب اسلامی ایران با اتکاء به نیروی ایمان و جوانان پر شور به رهبری امام خمینی (ره) در سال 1357 با پیروزی بر یکی از قدرتمندترین دیکتاتورها جهان توانست نهال انقلاب اسلامی را باوجود توطئه‌های بسیاری ازجمله جنگ هشت ساله، به ثمر بنشاند و از آن درختی تنومند بر جای بگذارد که اکنون در جهان به‌عنوان قدرتی بزرگ و تأثیرگذار در معادلات بین‌المللی از آن یاد می‌شود. اهمیت چنین موضوعی دستاورد امنیت و استقلال ایران را فراهم می­آورد. پژوهش پیش رو با هدف بررسی تأثیر فرهنگ شهادت بر تداوم انقلاب اسلامی ایران با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است.نتایج این پژوهش نشان می­دهد که اندیشۀ شهادت‌طلبی با تأثیرپذیری از فرهنگ عاشورا نه‌تنها عامل اصلی پیدایش انقلاب اسلامی بوده بلکه از عوامل اصلی حفظ و تداوم آن نیز بوده است.

کلیدواژه‌ها