مبانی حفاظت از آثار شهدا در موزه (مطالعۀ موردی: موزه شهدای تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد موزه شهدای استان آذربایجان شرقی

چکیده

در پی صیانت از ارزش­های دفاع مقدس با راه­اندازی موزه­های شهدا، آثار به‌عنوان سند فرهنگی، بدون مطالعه و طراحی علمی، تنها جهت نمایش به موزه­ها راه می­یابد. این مقاله با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و مطالعه بر روی بیش از 4000 شیء، سند و اثر باقی­مانده از شهدا در موزۀ شهدای تبریز تلاش می‌نماید شناختی دقیق­تر از ارزش­های موجود در آثار شهدا ارائه نموده و در پی پاسخ به این سؤال است که ارزش­های مؤثر در تعیین مبانی و روش حفظ و مرمت آثار شهدا کدام است؟ بر این اساس ضمن معرفی و تبیین ارزش­های مهم به مسأله اصالت در آثار شهدا پرداخته و با هدفِ یافتن اصول و روش حفظ و مرمت این‌گونه آثار، به بررسی روابط ارزش­ها و اصالت آثار شهدا با چگونگی حفاظت می­پردازد و درنهایت روش حفاظت پیشگیرانه را به‌عنوان بهترین روش برخورد با آثار شهدا بر اساس ارزش­های موردبحث پیشنهاد می­کند.

کلیدواژه‌ها