تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه‌های فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت ملت فلسطین (تألیف سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی) دانشگاه تهران. (نویسنده مسئول)

2 دانش آموخته کارشناسی علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی) دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانش آموخته کارشناسی مترجمی زبان خارجی دانشگاه پیام نور مرکز دهلران، استان ایلام

چکیده

توجه به آرمان فلسطین، به‌عنوان مهم‌ترین مسأله جهان اسلام از جنبه‌های مختلف، دارای اهمیت زیادی است. این پژوهش، با هدف بررسی تحلیل محتوای کتب درسی با توجه به مؤلفه‌های فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت ملت فلسطین انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی و به‌صورت تحلیل اسنادی و تحلیل محتوا و رویکرد آن، کاربردی و جامعه پژوهشی شامل کل کتب درسی دوره ابتدایی و نمونه شامل کتب فارسی، تعلیمات اجتماعی و هدیه‌های آسمان تألیف سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بوده و ابزارهای اندازه‌گیری فرم فیش‌برداری و سیاهه (چک لیست) با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی هستند. در پایان مشخص شد که بیشترین میزان توجه و فراوانی به ترتیب مربوط به مؤلفه‌های وطن‌دوستی و وطن‌پرستی و حفظ دستاوردها و ارزش‌های اسلامی و عربی مربوط به آرمان فلسطین و بیشترین فراوانی هم مربوط به پایه ششم بود. همچنین مشخص شد که محتوای کتب درسی در حیطه شناخت و آگاهی، نسبتاً خوب در زمینۀ مؤلفه‌های شهادت‌طلبی و میل به جهاد در راه خدا، انسجام و همبستگی اسلامی ـ عربی در مورد مسئله فلسطین، شناخت خطرات صهیونیسم و تأکید بر حقوق مسلم فلسطینیان، آرمان‌خواهی و آزادی‌طلبی برای فلسطین توجه کرده، ولی در حیطۀ عاطفی و عملکردی یعنی علاقه‌مندی به دوستان و متحدان کشور و ملت فلسطین و جبهه مقاومت در منطقه، بیزاری از دشمنان اسلام اصیل، آشکار نمودن جنایات صهیونیسم بین‌الملل و اثرات مداخلات قدرت‌های زورگو در منطقه، به‌صورت سطحی و گذرا بوده و چندان به‌صورت عمیق پرداخته نشده است.

کلیدواژه‌ها