دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

اشاعه فرهنگ ایثار و نقش آن در تحقق توسعه فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

فاطمه رادان


تاثیر شبکه ی ماهواره ای فارسی زبان من و تو بر فرهنگ ایثار و مقاومت،سبک زندگی و هویت ایرانی،اسلامی نسل جوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

جلال ریاحی


تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت بر توسعه اخلاق حرفه ای درآموزش وپرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

رقیه مهری؛ احمدعلی قانع


نقش زنان در ترویج فرهنگ ایثار (با تکیه بر دو اثر «باغ بلور» و «گلاب خانم»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

فائزه حاتمی نیا؛ محمدرضا یوسفی


الگوی ساختاری رابطه فرهنگ ایثاروشهادت باپیوند معنوی وسرمایه روان شناختی در کارکنان اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

خداداد میرزایی؛ سالار فرامرزی


ضرورت حفظ دستاوردهای فرهنگی، معنوی دفاع مقدس و بررسی تاثیرات جنگ نرم بر ساختار آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1401

شهداد قدسیه؛ مصطفی محمودی صاحبی


بررسی مدیریت منابع انسانی با روحیه جهادی و ایثارگری در فرایند رشد و توسعه کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

محمدحسن مهری


دفاع مشروع یا نقض قواعد بین المللی در ترور سردار سلیمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

سید جعفر حسینی؛ بهزاد میکائیلی