دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تأثیر ایثارگری اجتماعی بر تقویت سرمایه اجتماعی در بین شهروندان یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

سیدعلیرضا افشانی؛ یزدان کریمی منجرمویی


تبیین جامعه شناختی فرهنگ ایثار و شهادت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

بهاره نصیری؛ آمنه بختیاری


«معنویت سیاسی و منبع الهام»؛ گفتمان دفاع مقدس از منظر امام خمینی(ره) و آیت‌الله خامنه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

امیرحسین تمنائی؛ حسین ساری؛ محمدصادق جلالی راد


انعکاس ارزش‌های انقلاب 57 در رادیو انقلاب: مطالعۀ نحوۀ ارزش‌گذاری به انقلاب اسلامی ایران در برنامۀ صبحگاهی طلوع فجر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

محمدرضا مانی فر؛ زینب حاجی علی‌محمدی


شناخت عوامل مؤثر بر فرهنگ ایثار اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

سمیه قجری


رابطه مولفه های مدیریت جهادی در بیانات مقام معظم رهبری، با محبوبیت سردار سلیمانی و اولویت بندی آن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

افسانه اکبری


انقلاب اسلامی و فعالیت های فرهنگی هدفمند «با تاکید بر مفهوم عدالت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

توحید محرمی


تأثیر فرهنگ ایثار اجتماعی بر سرمایۀ اجتماعی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

علیرضا حفیظی


تحلیل عامل اکتشافی ،تاِئیدی وهمسانی درونی پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ ایثار وشهادت در پرستاران بیمارستانهای اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

خداداد میرزایی


راهکارهای نهادینه سازی (تعمیق، ترویج و تحفیظ ) فرهنگ ایثار و شهادت در نظام آموزش و پرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

مهدی میرزایی؛ عباس عامری پور