نویسنده = زینب نیک دانش
تعداد مقالات: 1
1. هویت و رابطۀ آن با امنیت از دیدگاه امام خمینی (ره)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 113-142

زینب نیک دانش؛ سیدعلی سادات اخوی