نویسنده = ���������� ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عملکرد صداوسیما در خصوص انعکاس منزلت اجتماعی خانوادۀ شهدای نزاجا

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 9-42

هادی محمدی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی


2. رابطه میان میزان تماشای سریال‌های تلویزیونی زنان در ماه رمضان با هویت دینی آنان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 177-197

سمیه تاجیک اسماعیلی؛ محمد کلاهدوز